Terug naar het overzicht

Schulden: wat nu?

De schuldhulpverlener biedt uitkomst

Wanneer je als ondernemer je schulden niet of moeilijk kunt terugbetalen is dat niet prettig. Je leveranciers gaan er alles aan doen hun geld terug te krijgen wat zelfs het einde van je onderneming kan betekenen. Maar zover hoef je het niet te laten komen.

Schulden: probleem of niet?

Bijna iedere ondernemer heeft schulden. Zo heb je financiën nodig om je bedrijf op te starten of sta je bij leveranciers in het krijt omdat je de afgenomen producten eerst moet verkopen. Dergelijke schulden kunnen noodzakelijk zijn om je onderneming draaiende te houden. Over het algemeen vormen deze schulden geen probleem omdat het bij de dagelijkse gang van zaken hoort en er vooraf afspraken over de aflossing zijn gemaakt. Een heel ander verhaal wordt het zodra je achterloopt met je betalingen. Je onderneming loopt minder goed en om wel de salarissen van jezelf of je personeel uit te kunnen keren, besluit je het betalen van je schulden uit te stellen. Dit kan beginnen met één of enkele dagen later betalen totdat je helemaal niet meer aan je verplichtingen kunt voldoen. Op dat moment worden je schulden een last en komen je schuldeisers in actie.

Schuldeisers

Wanneer je bij de bank een onderpand voor je lening hebt aangeboden, kan de bank beslissen het onderpand te verkopen om daarmee het resterende bedrag af te lossen. Leveranciers kunnen hun vorderingen uit handen geven aan incassobureau's, deurwaarders en advocaten. Hierdoor kunnen de schulden alleen nog maar hoger worden zodat de oplossing steeds verder weg komt te liggen.

Hulp zoeken

Niet alle schulden hoeven het einde van je bedrijf te betekenen. Wanneer je als ondernemer om wat voor reden dan ook in de financiële problemen komt, is het raadzaam zo snel mogelijk betrouwbare hulp te zoeken. Iemand die je kan helpen bij het saneren van je schulden is de schuldhulpverlener.

Schuldhulpverlener

De schuldhulpverlener is een persoon die zich bezig houdt met het oplossen van problematische schulden van particulieren of bedrijven. Problematische schulden zijn schulden waarvan de afgesproken verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. De schuldhulpverlener tracht door schuldbemiddeling of schuldsanering de schuldproblemen op te lossen. Daarvoor zijn diverse mogelijkheden. In de eerste plaats zal worden onderzocht of de schulden kunnen worden afbetaald op de afgesproken wijze, nadat maatregelen zijn genomen die dat mogelijk maken. Deze maatregelen zijn te verdelen in twee groepen: inkomstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen.

Hoe kom ik aan een schuldhulpverlener?

Veel instanties die aan schuldhulpverlening doen, zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVK). Hulpverleners die hierbij zijn aangesloten moeten zich houden aan een gedragscode. Wanneer je hulpverlener zich hier niet aan houdt, kun je een klacht indienen bij de NVVK. Ook de afdeling Sociale Zaken van je gemeente kan je naar een schuldhulpverlener doorverwijzen.

Let op

Wees voorzichtig met het in de arm nemen van een schuldhulpbureau. Er zijn veel dubieuze bedrijven die juist een hulpzoekende ondernemer gebruiken om er zelf beter van te worden.