Terug naar het overzicht

Ondernemen: een goede voorbereiding...

Je weet zeker dat je voor jezelf wilt beginnen. Je hebt zelfs al een eerste versie van een ondernemingsplan af. Wat dan? Eigenlijk moet je dan nog enkele voorbereidingen treffen. Schrik niet: je bent nog niet eens begonnen of je krijgt al te maken met de organisatorische en administratieve rompslomp waar zo veel ondernemers een broertje dood aan hebben... Je moet je (meestal) inschrijven bij de Kamer van Koophandel, je hebt een BTW-nummer nodig, je moet een bankrekening hebben, de nodige verzekeringen afsluiten en leveringsvoorwaarden opstellen. Leuk is anders, maar het moet nu eenmaal gebeuren. En zo veel werk is het nu ook weer niet. Wat moet je allemaal doen voordat je voor jezelf kunt beginnen?

Ben je wel een ondernemer?

Ga na: ben je straks wel zelfstandig ondernemer in de ogen van Belastingdienst? Vaak blijkt een freelancer verkapt in dienst van een opdrachtgever. Vervelend voor de freelancer, die niet kan profiteren van allerlei gunstige regelingen voor ondernemers. En vervelend voor de opdrachtgever, die allerlei sociale premies moet afdragen.

  • Op de website van de Kamer van Koophandel kun je in gewone mensentaal nagaan of je als zelfstandig ondernemer wordt aangemerkt door de Belastingdienst. De Belastingdienst kijkt onder andere naar het aantal klanten dat je hebt, hoe veel uren je in je bedrijf steekt en in hoeverre je ondernemersrisico loopt.

Rondje Belastingdienst

Meld je aan bij de Belastingdienst, en wel bij de eenheid Ondernemingen. Je krijgt dan een formulier waarop je de gegevens over jouw startende onderneming kunt invullen. Aan de hand hiervan bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingen je ondernemer bent. Behalve de inkomstenbelasting is dat vaak ook voor de omzetbelasting - je moet dan dus BTW heffen over jou producten/diensten. Ook kun je bij de Belastingdienst een zelfstandigheidsverklaring aanvragen (of liever gezegd: 'een verklaring arbeidsrelatie'). Dat is een schriftelijke verklaring van de Belastingdienst dat je zelfstandige bent, die geldt voor maximaal vijf jaar.

Kamer van Koophandel

Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. In beginsel is elke startende onderneming verplicht zich in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er zijn echter uitzonderingen; zo hoeven zogeheten vrije beroepsoefenaren (waaronder advocaten, huisartsen en redacteuren) zich niet in te schrijven.

Rechtsvorm

Kies de juiste rechtsvorm. Veel starters kiezen voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Soms is een BV aantrekkelijker, bijvoorbeeld omdat je je persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden wilt beperken, of omdat dit fiscaal gunstiger is. Als je met meer mensen start, ligt een VOF of maatschap voor de hand.

Bescherming

 Zorg voor juridische bescherming. Bij de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel kun je jouw product of formule juridisch vastleggen op jouw naam. Als je het alleenrecht wilt verkrijgen op een bepaalde merk- of een handelsnaam, moet je dit deponeren bij het Benelux-merkenbureau.

Algemene voorwaarden

 Verdere juridische bescherming krijg je door goede Algemene Voorwaarden op te stellen. In de Algemeen Voorwaarden kun je allerlei regels opnemen die je standaard wilt laten gelden voor offertes en contracten. Denk aan: leveringsvoorwaarden, betaalvoorwaarden en dergelijke. Brancheorganisaties bieden hun leden vaak standaard algemene voorwaarden aan. Die kun je dan overnemen. Overigens ben je bij het eerste contact met je klant verplicht te melden dat je gebruik maakt van Algemene Voorwaarden. Het is verstandig om bij alle correspondentie met de klant te verwijzen naar de Algemene Voorwaarden. Bij offertes dien je er zeker van te zijn dat jouw (potentiële) klant een kopie van jouw Algemene Voorwaarden tot zijn beschikking heeft. Wil je er zeker van zijn dat jouw voorwaarden gelden, en niet de inkoopvoorwaarden van je klant, laat dan de Algemene Voorwaarden getekend retourneren.

Geld aantrekken

Financiering is soms ook een belangrijk aandachtspunt. Een freelancer heeft in het algemeen niet veel geld nodig om te beginnen. Maar soms heb je net niet genoeg spaargeld om die nieuwe computer te betalen of om je visitiekaartjes te laten drukken. Wat dan? Van tijd tot tijd rood staan is een optie die voor de hand ligt, maar wel een erg dure. Voor een persoonlijke lening of een doorlopend krediet berekent de bank een lagere rente.Als je vele duizenden euro's nodig hebt, zul je enige moeite moeten doen om geld te krijgen. Houd er rekening mee dat de bank bij grotere bedragen om een ondernemingsplan kan vragen. Alternatieven voor de bank zijn familieleden. Als je grootscheepse investeringen wilt doen kun je wellicht terecht bij 'informal investors'. Of misschien kom je voor een subsidie in aanmerking.

Verzeker je

Verzekeringen zijn eveneens een verplicht nummer, maar niet elke verzekering is verplicht. Behalve met een WA-verzekering kun je bij de start meestal toe met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een inventaris/goederenverzekering. Als je vanuit huis werkt, ben je verplicht dit door te geven aan de verzekeraar waar je je inboedel hebt verzekerd en moet je de inboedel, inventaris en goederen apart verzekeren. Die worden namelijk niet gedekt door de privé-inboedelverzekering.  In een later stadium kun je dan eventueel een rechtsbijstandverzekering afsluiten, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. Als starter moet je nou eenmaal voorzichtig omgaan met je geld en als tekstschrijver, creatief directeur etcetera is de kans dat je een baksteen op je hoofd krijgt niet erg groot. Kies dus voor maatwerk.Sinds enige jaren zijn veel freelancers verplicht verzekerd via het ziekenfonds tegen ziektekosten, zeker wanner ze net starten.