Terug naar het overzicht

Pensioen bij fusie of bedrijfsovername

Pensioenaspecten kunnen bij een fusie of overname grote gevolgen hebben voor de koper. Onze partner Enno Schets van Schets Advocatuur vertelt je er hieronder meer over.

Pensioen bij fusies en overnames

Bij fusies en overnames van ondernemingen spelen een groot aantal facetten een rol die bepalen of een transactie tot stand moet komen. Specialisten zijn veelal noodzakelijk om tot verantwoorde (des)investeringsbeslissingen te komen. De arbeidsrechtelijke aspecten vormen een belangrijk onderdeel in het beslissingsproces. Het pensioen van de werknemers is daarbij vaak een complicerend element. Bij een overname wordt veelal een due diligence onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s. Pensioenaspecten mogen daarbij niet ontbreken, omdat deze voor een koper verstrekkende financiële gevolgen kunnen hebben. Enkele voorbeelden hiervan zijn hierna opgenomen.

Verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

Zowel de verkoper als de koper kunnen te maken krijgen met een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds. Het is uiteraard van belang om inzicht te hebben in de hieraan verbonden (financiële) gevolgen. Dit aspect speelt tevens bij de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel. Door de fusie of overname kan ook een overgang naar een ander verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds noodzakelijk zijn. Medewerkers kunnen hierdoor worden geraakt in hun pensioenvooruitzicht. Het gevolg daarvan kan zijn dat partijen geconfronteerd worden met kostbare compensatieverplichtingen.

Pensioencontract

Veelvuldig blijkt dat door een beoogde fusie of overname het voor de medewerkers bestaande (collectieve) pensioencontract niet kan worden voortgezet. De pensioenovereenkomst tussen werkgever en werknemer blijft bij een overname veelal van toepassing. Dat geldt ook voor de verplichting van de werkgever deze bij een pensioenuitvoerder onder te brengen. Een nieuw pensioencontract is vaak noodzakelijk om hieraan invulling te geven. De positie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers kan hierbij voor complicaties en aanvullende kosten zorgen.

Kansen

Een fusie of overname biedt ook kansen op pensioengebied. Specifieke regelgeving maakt het mogelijk om het fusie & overname proces te gebruiken voor een wijziging of een harmonisatie van de pensioenregeling. Alleen door in een vroegtijdig stadium een gedegen pensioenanalyse van de gevolgen van een fusie of overname te maken kunnen deze kansen optimaal worden benut.

mr. Enno Schets
Advocaat
Schets Advocatuur