Terug naar het overzicht

Overnamemarkt groot potentieel voor starter

Jaarlijks bieden zo'n 15.000 ondernemers hun bedrijf te koop aan. Zo'n 90 % van de bedrijfsovernames betreft MKB bedrijven tot negen werkzame personen. Ondanks dit hoge percentage focussen commerciële partijen en overheid vooral op startende ondernemers.  Een gemiste kans, volgens dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht die in samenwerking met Kamer van Koophandel Nederland literatuuronderzoek deed naar overnemers, starters en opvolgers.

Bedrijfsovername

"Overnemers spelen een belangrijke en constructieve rol in de economie op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, productiviteit als continuïteit", aldus Van Teeffelen. Overnemers hebben ook een bewezen grotere overlevingskans op de markt dan starters. Na vijf jaar is 96% van de overnemers nog actief, tegenover 50% van de starters. Tweederde van de overnemers is zo succesvol dat ze omzetstijging realiseren, het klantenbestand vergroten en de winstgevendheid verbeteren. Vorig jaar registreerde de Kamer van Koophandel ruim 120.000 starters. Dat zijn allemaal potentiële overnemers.

Babyboomers

Het aantal bedrijven dat in de komende jaren voor overname ter beschikking komt zal door de vergrijzing alleen maar  toenemen: 35% van de ondernemers in Nederland is namelijk ouder dan 50 jaar. "Het opvolgingsprobleem voor de Nederlandse babyboomers is een Europees probleem; er wordt gevreesd voor een golf aan bedrijven die te koop komen te staan en een groot tekort aan kopers, met een stil pensioendrama als gevolg", stelt Van Teeffelen.

Onderzoek

Van Teeffelen deed literatuur onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen overnemers, starters en opvolgers (binnen familiebedrijven). Hij constateerde dat overnemers gemiddeld ouder zijn  en meer managementervaring hebben dan starters en opvolgers. In sectoren met hoge startkosten en toetredingsdrempels (horeca, landbouw, groothandel) komen overnames meer voor. 

KvK Overnamedag

De Kamer van Koophandel organiseert op 16 mei de Overnamedag op 12 locaties in het land. Ondernemers met plannen voor aankoop of verkoop van een bedrijf kunnen er terecht voor informatie en advies, workshops, presentaties en netwerkbijeenkomsten.