Overige personeelskosten: Deze kosten hebben betrekking op het personeel, maar omvatten niet de lonen en salarissen en sociale lasten. Voorbeelden hiervan zijn opleidingskosten, reis-, verblijf- en andere onkostenvergoedingen. Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst