Terug naar het overzicht

Opvallende verschillen tussen overnemers en ondernemers

Vergrijzing en individualisering zorgen voor een toename van starten door bedrijfsoverdracht. Deze groep ondernemers verschilt sterk van de ondernemers die starten door een bedrijf op te richten. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum EIM. Belangrijk verschil tussen beide groepen is hun behoefte aan financiering. Volgens EIM blijken vooral overnemers meer startkapitaal nodig te hebben. Ander punt van verschil is het soort problemen waar de twee groepen mee te maken krijgen. Starters door bedrijfsovername lopen vooral tegen problemen aan op het gebied van regelgeving en personeel. Ondernemers die een bedrijf oprichten ondervinden juist hinder door verlate betalingen van klanten.