Terug naar het overzicht

Ondernemen met storm en tegenwind

Ondernemen met storm en tegenwind is van alle tijden. Voor sommige ondernemers is het een uitdaging, voor andere kan het uitlopen op een regelrechte ramp. Reden om stil te staan bij een aantal aandachtspunten voor het geval u in deze situatie terecht dreigt te komen. Zonder kleerscheuren door zwaar weer.

Restructuring & Recovery

Uit onze praktijk, waarin wij regelmatig ondernemingen bij staan die zich in zwaar weer bevinden, hebben wij een aantal handvaten verzameld die u in staat kunnen stellen het ondernemen met noodweer te overleven.

Financiële administratie

Om de slechte vooruitzichten tijdig te kunnen waarnemen is het van belang dat de financiële administratie voortdurend op orde is. Verplichtingen dienen tijdig en volledig te worden vastgelegd, zodat er doorlopend inzicht is. De belangrijkste financiële cijfers dienen regelmatig te worden gerapporteerd opdat er tijdig kan worden bijgestuurd. Laat bij het rapporteren de cijfers niet oppoetsen om gunstigere resultaten te kunnen presenteren. Dit vertroebelt enkel het beeld en verhindert dat u tijdig begint met bijsturen.

Liquiditeiten

Denk bij rapportages altijd “profit is an illusion, cash is king”. Met zwaar weer op komst is het belangrijk dat u over voldoende middelen beschikt en blijft beschikken om de storm uit te zitten. Stel periodiek een liquiditeitsbegroting op en bewaak de realisatie nauwkeurig. Besteed voldoende tijd aan debiteurenbeheer, want klanten die niet betalen kunnen u in ernstige financiële problemen brengen.

Snelheid

De keuze om een herstructurering in gang te zetten zal snel en adequaat moeten worden genomen. In de praktijk zien we te vaak dat te veel tijd wordt verloren alvorens wordt gestart om een onderneming die op drift is geraakt weer op koers te krijgen. Belangrijk daarbij is dat men bereid is ook minder populaire maatregelen te nemen en verder te gaan dan ogenschijnlijk noodzakelijk, want het valt altijd tegen.

Banken

Ondernemingen in zwaar weer kijken vaak naar de bank, maar vaak zonder resultaat. Een bekende uitspraak is “de bank leent je graag een paraplu, maar als het begint te regenen wil ze deze wel terug”. De bank heeft haar eigen verantwoordelijkheid als een onderneming zich in zwaar weer bevindt en dit kan een ander belang zijn dan dat van de onderneming. Weeg daarom altijd de voordelen en nadelen af van wat de bank de onderneming aanbiedt. Een zwemvest op het eerste gezicht kan later een loodgordel blijken te zijn. Uiteraard geldt deze waarschuwing niet alleen voor banken maar ook voor andere stakeholders bij de onderneming.

Verwevenheid

Wij worden vaak geconfronteerd met hoofdelijk aansprakelijkheid van de moeder voor de dochters, fiscale eenheden, et cetera. Hoewel deze constructies bij mooi weer voor administratieve vereenvoudiging kunnen zorgen, leiden ze bij storm en tegenwind vaak tot de onmogelijkheid om slecht renderende onderdelen snel te kunnen afstoten. Dit kan er toe leiden dat als een onderdeel begint te zinken de overige onderdelen worden meegezogen. Daarom is een voortdurende afweging van de voordelen en nadelen noodzakelijk.

Buitenstaanders

Crisismanagement is een vak dat men overlaat aan specialisten, bijvoorkeur niet zijnde uw bestaande adviseurs. Zij zijn in staat om met een frisse blik naar de onderneming en haar problemen te kijken. Buitenstaanders kunnen de ondernemer steunen bij het nemen van vaak moeilijke beslissingen. Dit heeft alles te maken met het feit dat zij niet direct emotioneel betrokken zijn bij het verleden of bij de huidige bedrijfsvoering.