Terug naar het overzicht

Negen valkuilen voor ondernemers, negen vluchtroutes

Negen valkuilen voor ondernemers, negen vluchtroutes

Wanneer u als ondernemer aan de slag gaat zult u ongetwijfeld keuzes moeten maken waarbij u risico’s moet nemen. Risico’s nemen hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Het is dan zorgen de juiste keuzes te maken en niet in één van de bekende valkuilen te vallen. Om u te helpen de juiste keuzes te maken hieronder een route langs de negen bekende ondernemersvalkuilen (en uiteraard de ontsnappingsroutes!).

1. Te laat actie ondernemen

U als ondernemer bent een mens en het is menseigen lang te blijven hangen in gewoontes. Het gebeurt nogal eens dat men niet tijdig ophoudt met verliesgevende producten of diensten of niet tijdig in de kosten snijdt. Wanneer u niet op tijd de juiste keuzes maakt kan dit tot problemen voor uw onderneming leiden. Tip: Niemand doet graag zaken met een bedrijf dat in moeilijkheden verkeert. Hebt u dus niet de juiste keuze gemaakt en hebt u te laat actie ondernomen? Vertel het dan alleen aan de juiste personen zodat u niet in de problemen komt met uw klanten en handelspartners.

2. Geen werk uit handen geven

Het zit in de aard van het beestje: ondernemers willen graag alles zelf doen. Deze kracht kan ook uw valkuil worden. Weet tijdig advies en ondersteuning in te roepen. Deze specifieke kwaliteit die u succes heeft gebracht, werkt niet altijd. Tip: Een goede samenwerkingspartner kan het handelingsrepertoire vergroten. Twee weten immers meer dan één. Vraag bovendien eens advies aan mensen die u goed kunnen ondersteunen en de mensen die uw voornemens moeten uitvoeren.

3. Uw zaken niet op orde

Uw zaken niet op orde hebben kan funest zijn voor uw onderneming. U heeft geen overzicht meer waar als ondernemer uw kansen liggen en waar uw bedrijf staat. Een correcte boekhouding, goede administratie en adequaat debiteurenbeheer zijn van levensbelang voor uw onderneming. Tip: Wanneer u geen overzicht heeft en zelf geen tijd heeft overzicht in uw zaken te brengen besteed dit dan uit aan een administratiekantoor. Het zal u op de lange, zelfs korte, termijn voordeel bieden.

4. Ontbrekende ondernemingsvisie

Veel ondernemers hebben maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk omzet genereren. Zorg dat u een duidelijk beeld voor ogen hebt waar u met uw onderneming heen wilt en wat uw toekomstperspectieven zijn. Dit voortkomt dat u alle kanten uit gaat vliegen en niet meer weet welke richting uw onderneming uit gaat. Tip: Denk niet alleen in grote lijnen maar kijk ook naar de details. U zult erachter komen dat u dit nodig heeft om het geld te verdienen.

5. Aandacht verliezen

Bij oudere ondernemers of ondernemers die hun visie zijn verloren zie je dat ze in slaap sukkelen en geleidelijk aan steeds meer aan de kantlijn komen te staan. Blijf altijd scherp, ondernemen is topsport. Tip: Wanneer u niet geheel scherp bent, vaar dan een rechte koers en houd deze ook een tijdje aan.

6. Privé en zaken teveel vermengen

Zorg ervoor dat u zakelijk en privé gescheiden houdt. Dit is niet alleen slecht voor uw ondernemingsvisie maar ook niet het juiste voorbeeld voor uw personeel. Stel een duidelijke grens zodat u niet voor slechte zakelijke beslissingen, stress en ruzie komt te staan. Een vermenging van zakelijk en privé kan funest zijn voor uw onderneming. Tip: Zorg dat u een duidelijk zakelijk doel voor ogen blijft houden.

7. Niet duidelijk zijn voor uw personeel

Zorg er voor dat u duidelijk blijft tegenover uw personeel. Dit scheelt niet alleen voor u stress maar ook voor uw werknemers. Wanneer de loonkosten niet in verhouding staan tot wat het de onderneming oplevert dan bent u deze valkuil niet ontweken. Tip: Blijf ook hier duidelijk privé en zakelijke gevoelens scheiden. In het personeelsbestand snijden is nu eenmaal niet de eenvoudigste taak van het ondernemerschap. Ben echter scherp tijdens dit soort beslissingen en laat u niet leiden door uw gevoel.

8. Onder- of overschatting

Zorg ervoor dat u te allen tijde met uw beide benen op de grond blijft staan. Met een realistisch zelfbeeld kunt u beter leiding geven aan een bedrijf en zullen uw werknemers ook achter u blijven staan. Bovendien blijft u op de markt zo op de lange termijn ook geloofwaardiger. Tip: Zorg ervoor dat u dicht bij uzelf blijft. De oer-Hollandse slogan: ‘doe maar gewoon dan doet u al raar genoeg’ is hier des te meer van toepassing. Praat hier eens over met een oud-ondernemer of een ander deskundig klankbord.

9. Het aangaan van te grote verplichtingen

Deze valkuil hangt samen met bovenstaande valkuil: wanneer u uzelf overschat zult u automatisch in deze valkuil terechtkomen. Te grote investeringen doen, wurgcontracten tekenen, te veel vreemd vermogen ten overstaan van het eigen vermogen, te optimistische toekomstverwachtingen of een slechte voorbereiding: allemaal funest voor eerdergenoemd onaanvaardbaar risico. Tip: Houd de vinger aan de pols en check regelmatig uw financiële rapportages. Op deze manier houdt u overzicht en blijft u met beide benen op de grond staan.