Terug naar het overzicht

MKB ondernemers zijn positief gestemd over 2011

De wereldhandel trekt weer aan en het consumentenvertrouwen neemt toe, aldus het sectormanagement MKB van de Rabobank. De economische groei in 2011 is echter matig van omvang en financiële markten blijven onrustig.

Een representatieve groep ondernemers is via BusinessCompleet.nl onderworpen aan een onderzoek waaruit naar voren kwam dat zij de toekomt positief tegemoet zien. 71,2 procent geeft aan over vijf jaar verwacht te zijn gegroeid, tegen 3 procent die denkt juist te krimpen. In het onderzoek is tevens gevraagd naar het personeelsbestand, ook hier verwacht 40,8 procent dat het aantal medewerkers zal groeien, 50,5 procent verwacht dat het op hetzelfde niveau blijft en 3,5 procent verwacht een daling.

Uit de Global Entrepreneurship Monitor van EIM kwam een soortgelijk resultaat naar voren; ten opzichte van vorig jaar verwacht nu het dubbele aantal ondernemers dat het aantal medewerkers in vijf jaar toe zal nemen met 20 of meer medewerkers. De Nederlandse economie laat in 2011 een licht herstel zien.

Het CPB verwacht in zijn Macro Economische verkenning een groei van 1,5 procent evenals het instituut Eurostat. Voor Europa wordt deze groei iets hoger ingeschat en wel 1,7 procent waardoor Nederland iets achter blijft ten opzichte van Europa.

De Nederlandse Bank verwacht dat we dichter bij de Europese groei zitten omdat zij verwachten dat de Nederlandse economie met 1,6 procent zal groeien. De koopkracht van de ondernemer in 2011 zal stijgen na een daling in 2010. De stijging is beperkt; het netto besteedbaar inkomen van de DGA zal met 0,25% stijgen en de koopkracht van zelfstandigen met 0,75% (gecorrigeerd voor inflatie).