Terug naar het overzicht

Fuseren

Voordat een bedrijfsovername of fusie een feit is, kunt u overwegen eerst gedurende enige tijd samen te werken. Op die manier krijgt u meer zekerheid over het aanblijven van de klantenkring. MKB Adviseurs helpt u om dit samenwerkings- of fusieproces gefaseerd aan te pakken.

Grotere slaagkans

Bij een overname of fusie is het belangrijk om uit te zoeken tegen welke belemmeringen u later aan kunt lopen. MKB Adviseurs helpt u met een gefaseerde aanpak . U werkt eerst samen, zodat partijen nog tussentijds kunnen aan- of afhaken. Eventuele onmogelijkheden komen dan in een voorbereidende fase aan het licht. U maakt daarmee de slaagkans van de daaropvolgende fusie of overname groter.

Mogelijke risico’s

Onderstaande aspecten kunnen een risico vormen voor de nieuwe organisatie. Wij bekijken de huidige situatie van alle partijen en de gewenste nieuwe organisatie. Vervolgens bemiddelen wij om de mogelijke risico’s voor de nieuwe organisatie te minimaliseren.

  • Emotioneel: onoverkomenlijke bezwaren of lastige emotionele meningsverschillen
  • Financieel: grote verschillen in de vermogensposities (en daarmee macht) van de bedrijven onderling
  • Personeel: verschillen in de manier van leidinggeven en het personeelsbeleid
  • Strategisch: te veel verschillen in bedrijfscultuur of marktstrategie
  • Technisch: te veel verschillen in het bedrijfsproces of de productiemiddelen van bedrijven

Voorbereiden op gezamenlijke toekomst

Besluit u om eerst samen te werken? Dan kan MKB Adviseurs een intentieovereenkomst en een plan van aanpak voor u opstellen. Wij bereiden bovendien de partijen binnen de samenwerking voor op de overname of fusie. MKB Adviseurs helpt u en uw partners zich zo goed mogelijk voorbereiden op een gezamenlijke toekomst.