Terug naar het overzicht

Familie-opvolging

Familiebedrijven zijn bijzondere bedrijven. Familierelaties en dus persoonlijke relaties spelen een grote rol in het bedrijfsgebeuren. Dat maakt de opvolging een ingewikkelde zaak. MKB Adviseurs helpt u met de opvolgingsplanning. Wij geven u inzicht in het proces, dat van wezenlijk belang is om de continuïteit van uw onderneming te borgen.

Uw situatie bepaalt de opvolging

MKB Adviseurs weet dat kapitaal en leiding van familiebedrijven vaak in meerdere handen zijn. En dat overige gezins-(familie)leden ook invloed hebben. Wij kijken daarom goed naar uw familie- en bedrijfssituatie. De opvolging is tenslotte een aangelegenheid van de hele familie. Afhankelijk daarvan adviseren wij u de opvolging geleidelijk te laten verlopen. Of juist om alles in één keer over te dragen.

Punten van overweging

Punten die u bij de opvolging binnen uw familie moet overwegen:

  • Wie: wie gaat opvolgen? Wat zijn de capaciteiten en doelstellingen van de opvolger(s)?
  • Wanneer: wanneer of op welke termijn vindt de opvolging plaats?
  • Wat: gaan de activa of aandelen over naar de opvolger(s)?
  • Hoe: gaat de opvolging geleidelijk of ineens? Wat wordt ondernemingsvormkeuze? Hoe gaat de opvolger de opvolging financieren?

Volledige ondersteuning

Binnen familiebedrijven is het regelen van de opvolging een proces, dat de nodige planning vraagt. In uw opvolgingsplanning moet u aan alle genoemde aspecten tijdig aandacht geven. En wat doet u in geval van noodsituaties, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of onteigening? MKB Adviseurs heeft van oudsher veel ervaring op met opvolging binnen families. Wij kunnen u daarom volledig ondersteunen en over alle aspecten adviseren.