Terug naar het overzicht

Minder starters dan afgelopen jaren

In 2014 waren er minder starters dan de afgelopen jaren. Het aantal startende ondernemers is vergeleken met 2013 met twee procent afgenomen. Dit jaar zullen er waarschijnlijk ongeveer evenveel mensen een eigen onderneming starten. Dat maakte het Economisch Bureau van ING onlangs bekend. En vooral in de zakelijke dienstverlening en in de cultuursector is het aantal starters afgenomen. Daarentegen is het aantal starters in de bouw en in de industrie juist wel weer toegenomen. De economen van ING denken dat een van de belangrijkste oorzaken van deze verschuiving de veranderde reden van het starten van een bedrijf is. In de afgelopen jaren groeide het aantal starters namelijk, doordat de grote hoeveelheid ontslagen mensen min of meer gedwonden werd om een eigen bedrijf te beginnen. Nu begint de economie er weer een beetje bovenop te komen, waardoor die reden minder belangrijk wordt. In 2015 zullen mensen vooral starten als ze kansen voor hun bedrijf zien, aldus de bank.  

Bedreigingen voor starters

Ook al is er nu niks aan de hand met zowel de startersaftrek als de zelfstandigenaftrek voor de inkomstenbelasting in 2015, is een derde van de ondernemers die ING heeft ondervraagd bang voor een verandering in de regelgeving. Met deze veranderingen doelt men vooral op het beperken of wegnemen van de fiscale voordelen. Of er überhaupt wel een verandering komt en hoe groot deze zal zijn is nog helemaal niet zeker. Zo kunt u zeggen dat de reactie van deze mogelijke starters misschien een klein beetje overdreven is en dat zelfstandige ondernemers zich alleen maar door fiscale prikkels laten leiden.