Terug naar het overzicht

Minder faillissementen maar aantal nog steeds hoog

Het aantal faillissementen is in de eerste maand van het jaar 2011 maar liefst met 20 procent gedaald ten opzichte van januari 2010. Dat is behoorlijk, zeker ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Het aantal faillissementen blijft echter hoger dan ooit. In 2010 werden er in totaal 6.300 bedrijfsfaillissementen uitgesproken, wat een daling is van 10 procent ten opzichte van 2009. Het aantal is nog altijd het hoogste aantal bedrijfsfaillissementen in een jaar aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de bouw- en horecabranche nam het aantal bedrijfsfaillissementen het afgelopen jaar toe met respectievelijk 20 en 7 procent. De branche met de meeste bedrijfsfaillissementen was nog steeds de zakelijke dienstverlening. Het aantal natuurlijke personen, particulieren en vennoten dat failliet verklaard werd is afgenomen, evenals het aantal eenmanszaken (waaronder ongeveer de helft zzp’ers).