Terug naar het overzicht

Minder belasting op erven en schenken

De belastingheffing op erven en schenken gaat flink omlaag, vrijstellingen gaan omhoog en het overdragen van een bedrijf wordt – ook bij leven - makkelijker en goedkoper. Dat is de kern van de nieuwe schenk- en erfbelasting die staatssecretaris De Jager ingediend heeft bij de Tweede Kamer. “Het was hoog tijd voor een modernisering van de verouderde successiewet. Ik ben blij dat ik een aanzienlijke verlaging van de tarieven heb kunnen combineren met een vereenvoudiging van de bedrijfsoverdracht. De vrijstelling bij overdracht gaat fors omhoog naar 90 procent en een bedrijf overdragen bij leven wordt aanzienlijk eenvoudiger en een stuk voordeliger. Niemand betaalt graag belasting over een schenking of erfenis en na deze herziening komen er gelukkig nog minder mensen mee in aanraking”, aldus staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën.

Bedrijfsoverdracht eenvoudiger

Het voortbestaan van een bedrijf mag niet in gevaar komen bij een bedrijfsoverdracht. Daarom wordt bedrijfsoverdracht fiscaal eenvoudiger. De vrijstelling gaat omhoog: in de nieuwe wet geldt een vrijstelling van 90 procent van de waarde van het bedrijf (is nu 75 procent). Deze vrijstelling wordt ook van toepassing op onroerend goed dat door de directeur-grootaandeelhouder ter beschikking wordt gesteld aan zijn vennootschap. Voor de verschuldigde belasting over de resterende 10 procent kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen. Daarnaast wordt het overdragen van een bedrijf bij leven een stuk eenvoudiger en voordeliger. Bij schenken worden leeftijdsgrens en arbeidsongeschiktheidseis losgelaten: de schenker hoeft niet langer arbeidsongeschikt of 55 jaar of ouder te zijn.

Tarieven omlaag, vrijstellingen omhoog

De tarieven worden aanzienlijk verlaagd. De tariefgroep van 41-68 procent is niet meer van deze tijd en verdwijnt. Het tarief voor partners en kinderen gaat omlaag naar 10 procent (tot 125.000 euro) en 20 procent (vanaf 125.000 euro) en voor andere verkrijgers naar 30 en 40 procent. De vrijstelling voor partners gaat omhoog naar 600.000 euro en voor kinderen en kleinkinderen naar 19.000 euro. Voor andere verkrijgers wordt deze verhoogd naar 2.000 euro. Met de nieuwe vrijstellingen betalen veel minder mensen erf- en schenkbelasting dan voorheen. In totaal zullen nog maar 500 partners per jaar deze belasting hoeven betalen. Het aantal betalende kinderen daalt met een kwart.

Financiering en constructiebestrijding

Onder de oude successiewet was het mogelijk om door bepaalde constructies de belasting te ontlopen. Met de nieuwe wet kan dat niet langer. Vooral buitenlandse trusts, constructies van levensverzekeringen onder elkaar in de familie (niet afgesloten bij een verzekeraar) en uitgestelde levering van bijvoorbeeld een woning worden aangepakt. Door deze constructies te bestrijden, zal de belastingopbrengst toenemen en kan het tarief voor iedereen omlaag. Ook de ANBI-regeling wordt gewijzigd: in de nieuwe wet wordt de eis gesteld dat de instelling zich voor tenminste 90 procent richt op het algemeen nut (nu is dat nog 50 procent). Beoogde ingangsdatum van de herziene wet is 1 januari 2010.