Lonen en salarissen: Deze omschrijving omvat het bedrag aan (indirecte) brutolonen en, al dan niet reeds inbegrepen, het bedrag aan vakantiegeld dat uitgekeerd wordt. Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.