Liquide middelen/effecten: Deze posten zijn óf direct opneembaar óf direct om te zetten in geld. Ze worden dan ook opgeteld bij de waarde van de onderneming. Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst