Terug naar het overzicht

Lagere belasting bij opvolging familiebedrijf

De Tweede Kamer heeft beslist dat de successie- en schenkingsrechten bij de overdracht van familiebedrijven worden verlaagd. De vrijstelling van deze belastingen wordt stapsgewijs verhoogd naar 75 procent. Het kabinet wilde de vrijstelling bij bedrijfsopvolging binnen de familie verhogen van 30 naar 50 procent van het bedrijfsgebonden vermogen. De Tweede Kamer heeft dit percentage verhoogd naar 60 procent in 2005 en 2006 en 75 procent in 2007.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Vereniging Familiebedrijven Nederland (FBNed) reageren positief op het bericht. Toch hopen ze dat er in de toekomst een totale vrijstelling van successierechten bij overdracht van familiebedrijven zal komen. In ons land vormen familiebedrijven ongeveer 55 procent van het totale aantal ondernemingen. Een aanzienlijk deel van de ondernemers in Nederland gaat binnenkort met pensioen. Hierdoor zullen ongeveer 130.000 ondernemers hun bedrijf in de nabije toekomst overdragen. De kamer van koophandel helpt ondernemers door middel van de Ondernemingsbeurs bij het zoeken en vinden van geschikte kandidaten voor bedrijfsoverdracht. Ook kunnen ondernemers het gratis Overdrachtspakket bestellen.