Terug naar het overzicht

KvK signaleert gat in de markt bij advisering Bedrijfsopvolging

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat de markt voor advisering bij bedrijfsoverdracht, lacunes vertoont. 90 procent van kleine ondernemers (tot 10 personeelsleden) ondervindt problemen bij het overdragen/beëindigen van hun bedrijf. Waar grote bedrijven de mogelijkheid hebben om meerdere adviseurs in te schakelen in zowel voorbereiding, onderhandeling als financiële afwikkeling, schakelen kleine ondernemers vooral adviseurs in die alleen in de voorbereiding actief zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Adviseurs aan het woord, dat de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Kamer van Koophandel heeft gedaan. Het onderzoek is uitgevoerd onder 81 personen die direct betrokken zijn bij bedrijfsoverdrachten: adviseurs, accountants, intermediairs, bankiers, consulenten en ondernemers. De respondenten konden door hun betrokkenheid in verschillende fasen van de bedrijfsoverdracht een goed beeld geven van de lacunes in de advisering bij bedrijfsoverdracht. Waarde, financiering en emotie blijken in het onderzoek de meest genoemde knelpunten bij ondernemers te zijn. Bewustwording en voorlichting zijn volgens de adviseurs de beste oplossing.

Ondernemers daarentegen, gaan liever te rade bij een professionele adviseur. De best gekwalificeerde adviseur - de intermediair of bedrijfsmakelaar - is echter niet beschikbaar voor kleine bedrijven. Daarnaast is de meest geraadpleegde adviseur - de accountant - onvoldoende toegerust om een overdracht in zijn geheel te kunnen begeleiden.

De conclusies uit het onderzoek kunnen uiteindelijk leiden tot een verschuiving in de markt van advisering. Voor een succesvolle bedrijfsoverdracht is een vroegtijdige oriëntatie gewenst, bijvoorkeur 3-5 jaar vóór de feitelijke overdracht. De komende vijf jaar verwachten meer dan 100.000 ondernemers (15% van alle Nederlandse bedrijven) hun bedrijf te beëindigen. Voor een groot deel door middel van bedrijfsoverdracht aan familie of derden (70.000). Jaarlijks worden circa 15.000 bedrijven 'overgedragen'. Naar verwachting zal de komende 10 jaar het aantal bedrijfsoverdrachten toenemen door de vergrijzing; 35% van de ondernemers in Nederland is ouder dan 50 jaar.