Terug naar het overzicht

KvK constateert economisch herstel

In de maand januari van dit jaar zijn meer starters en minder faillissementen dan in januari 2014. Hieruit concludeert de Kamer van Koophandel (KvK)  dat de trend van het economisch herstel doorzet. Uit het maandelijks rapport van de kamer van Koophandel blijkt dat het aantal faillissementen daalde van 692 in januari 2014 naar 513 in januari 2015. Een uitzondering hierop is de detailhandel. In deze branche is nog wel een stijging van het aantal faillissementen waar te nemen van 112 naar 148. Het aantal zzp'ers dat gestart is in januari is gestegen en dan met name in de zorgsector (80 procent).  Als we kijken naar de andere sectoren waar het aantal starters in de maand januari gestegen is ten opzichte van januari 2015 dan is dat met name de  Cultuur, sport en recreatie (29 procent) en de sector Land- en tuinbouw. Deze stijgimg geldt zowel voor zzp'ers (39 procent) als voor het mkb (33 procent).