Terug naar het overzicht

Kredietlimiet voor MKB stijgt

Qredits maakt het sinds 1 december jongstleden voor ondernemers mogelijk een kredietaanvraag tot 250.000 euro in te dienen, dit heeft Minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met partners als ING, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Op dit moment hebben ze 5.214 microkredieten verstrekt aan ondernemers. Door de verhoging van de kredietlimiet per 1 december 2014 worden de kredietmogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf verruimd. In 2009 is begonnen met het verstrekken van microkredieten tot 50.000 aan startende en bestaande ondernemers in Nederland. Al snel werd duidelijk dat er veel vraag was naar kredieten binnen het Midden- en Kleinbedrijf. Om die reden is het kredietaanbod sinds 1 november 2013 verruimd tot 150.000 euro.

Onderzoek Ministerie

De behoefte aan financiering binnen het Midden- en Kleinbedrijf is de laatste jaren groot gebleven. Hierdoor heeft het Ministerie van Economische Zaken in juni 2014 aangekondigd een onderzoek te starten naar een mogelijke verhoging van het kredietlimiet. Het gaat dan om de kredietaanvragen die bij de bank afgewezen zijn en vervolgens toch nog een second-opinion indienen. Hiermee hopen de MKB ondernemers toch nog krediet te ontvangen.

Besluit

In overleg met banken en het Ministerie is besloten dat een verhoging tot 250.000 euro voor Qredits binnen de mogelijkheden viel. Om die reden is het vanaf 1 december mogelijk een kredietaanvraag tot 250.000 euro in te dienen. Deze verhoging past binnen de missie van Qredits waarin zij financiering en coaching aan ondernemers wil aanbieden die, ondanks goede plannen, niet bij de banken terecht kunnen. Op 14 oktober heeft Minister Henk Kamp de verhoging aangekondigd. Hij benadrukte dit met de woorden: ”De kredietverhoging naar 250.000 euro geeft bedrijven de mogelijkheid voor extra financiering en draagt bij aan economische groei.” Bekijk hier het fragment in WNL Vandaag de dag waarin Minister Kamp de aankondiging doet.