Terug naar het overzicht

Kinderen weinig interesse in familiebedrijf

Overal ter wereld vind je bedrijven die gerund worden door families. Enkel het vinden van een opvolger binnen de eigen familie is steeds vaker een probleem. Alleen concludeert Ernst & Young dat dit probleem nergens zo groot is als in Nederland. Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 30% van de bedrijven in Nederland geen familiebedrijven zijn. Het overige percentage betreft dus familiebedrijven. Op korte termijn zullen veel van deze ondernemingen te maken krijgen met het zoeken naar geschikte opvolging. De voorkeur van de huidige ondernemers gaat dan uit naar eigen familie om het stokje over te nemen. Alleen blijkt uit onderzoek dat wereldwijd ruim driekwart van de kroost geen interesse heeft in het overnemen van het familiebedrijf. In Nederland is slechts 10% geïnteresseerd in een overname van het familiebedrijf. Kunnen we hier iets aan veranderen? Het wel of niet willen overnemen hangt sterk samen met de economische welvaart waarin een land verkeerd. En hoe de kansen liggen op individueel niveau. En dat ligt in Nederland erg hoog. Hier heb je veel kansen en mogelijkheden om je eigen weg te bewandelen in plaats van “verplicht” in de voetsporen van je ouders te treden. Studenten willen erg graag hun eigen levensverhaal schrijven. In vergelijking met arme landen waar de opvolgingsbereidheid erg hoog is omdat welvaart en individuele kansen daar veel lager liggen. En hierdoor het wellicht als de enige kans gezien wordt voor een mooi en succesvol leven. Echter het succes van een familiebedrijf schuilt juist vaak in de meerdere generaties die zich reeds hebben ingezet. Waardoor over een hele lange periode intens gewerkt kan worden aan een langetermijnvisie. Ook de opgebouwde relaties zijn duurzaam en geven een bepaalde continuïteit. Hierdoor is de intentie om het binnen de familie te houden erg groot. Mede omdat men het ook als erg jammer ervaart als het gene wat met zoveel energie is opgebouwd totaal buiten het gezichtsveld verdwijnt. Vanuit degene die dit onderzoek hebben gedaan is er verzocht om op onderwijsgebied en binnen het bedrijfsleven zelf meer aandacht te gaan schenken aan opvolging van het familiebedrijf. Hierdoor kunnen potentiële opvolgers al in een vroeg stadium duidelijkheid krijgen over wat het precies inhoud en dat het overnemen van een familiebedrijf ook heel veel voordelen kan hebben. En hierdoor juist kansen ontstaan om je eigen stempel te zetten en dus helemaal niet in de “voetsporen”  treedt van je ouders. En door betere communicatie weten huidige ondernemers wellicht ook eerder als er werkelijk geen interesse is, zij op zoek moeten naar andere mogelijkheden. En hier dan ook rekening mee kunnen houden.

BRON: ANP 23-10-2012