Terug naar het overzicht

Kasstroom (winstbasis)

Een onderneming heeft ontvangsten en uitgaven deze zijn terug te vinden in het kasstroomoverzicht.

Kasstroom (winstbasis): De kasstroom op winstbasis is de uitkomst van het bedrijfsresultaat minus de vennootschapsbelasting en daarbij opgeteld het totaal aan afschrijvingen.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.