Terug naar het overzicht

Je bent schuldeiser, wat nu?

Waar moet je op letten als je schuldeiser bent?

Als je als schuldeiser bij een faillissement betrokken raakt, wil je natuurlijk dat vorderingen zo snel mogelijk uitgekeerd worden. Allereerst zul je als schuldeiser het faillissement van de schuldenaar aan moeten vragen en als het faillissement is toegekend regelt de curator de rest.

Faillissement aanvragen als schuldeiser:

Als je schuldenaar al een aantal keren financiële afspraken niet is nagekomen dan kun je belang hebben bij het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. Dit is een effectief middel als andere oplossingen niet meer aan de orde zijn. De schuldenaar zal de aanvraag in de meeste gevallen als een alarmsignaal zien en proberen om alsnog tot betaling over te gaan. Een faillissement is waarschijnlijk het laatste dat hij of zij wil.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een aanvraag tot faillissement kan door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Een verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Er moeten tenminste twee schuldeisers zijn;
 • Er moeten twee schulden zijn waarvan er tenminste één opeisbaar is;
 • De schuldenaar is opgehouden met betalen

Of het aanvragen van een faillissement de moeite waard is hangt af van de hoogte van je vordering, maar ook van de vermogenspositie van de schuldenaar in kwestie. Belangrijker nog is je plaats in de rangorde van schuldeisers.

De rangorde van schuldeisers

Bij de rangorde van schuldeisers is vooral het soort vordering die je op de schuldenaar hebt belangrijk. Er zijn drie soorten vorderingen:

 1. Boedelvorderingen Dit zijn schulden die ontstaan tijdens de periode van het faillissement. Boedelschulden zijn bijvoorbeeld de salariskosten van de curator of de huur van het bedrijfspand die de schuldenaar sinds de dag van het faillissement nog moet betalen.
 2. Preferente vorderingen Preferente vorderingen, het woord zegt het al, zijn vorderingen die recht hebben op voorrang. Deze voorrang is bij de wet erkend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij vorderingen op belastingen en sociale premies. Ook binnen de preferente vorderingen geldt een rangorde.
 3. Concurrente vorderingen Schuldeisers met concurrente vorderingen hebben geen voorrang bij andere schuldeisers.

Deze rangorde bepaalt in belangrijke mate je kans op betaling. Het is daarom verstandig om de beslissing wel of geen faillissement aan te vragen te overleggen met een financieel of juridisch adviseur.

Is je schuldenaar failliet?

Als je schuldenaar failliet is, ben je voor het verdere verloop van het faillissement overgeleverd aan de curator. Het is belangrijk dat de curator op de hoogte wordt gebracht van de omvang en aard van je vordering. Het kan ook zijn dat je producten aan de schuldenaar hebt geleverd onder voorbehoud van eigendom. In bepaalde gevallen kun je de geleverde producten terugvorderen via de curator. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van een eigendomsbehoud of op grond van het recht van reclame.

Verificatievergadering

Tijdens de faillissementsprocedure kan het zijn dat je op het verloop wilt reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval in een verificatievergadering. Hierin wordt nagegaan of de vorderingen terecht zijn. Wordt je vordering in twijfel getrokken, dan kun je je daartegen verweren. Ook is het mogelijk om je twijfel over een vordering van een andere schuldeiser uit te spreken.

Informatie over faillissementen

Het is belangrijk dat je als schuldeiser te weten komt wanneer je schuldenaar failliet wordt verklaard. Faillissementen worden op verschillende manieren bekend gemaakt:

 • In de Staatscourant en verschillende dagbladen
 • In het Handelsregister. In het uittreksel van het betreffende bedrijf staan de gegevens van de curator en de datum van het officiële faillissement
 • In de Kamerkrant, hierin staan regelmatig overzichten van recent failliet verklaarde bedrijven
 • Bij de Rechtbank, elke rechtbank heeft een faillissementsregister waarin onder andere de uitspraken tot faillietverklaring en de uitdelingslijsten staan geregistreerd.
 • Bij de Kamer van Koophandel