Terug naar het overzicht

Is het bedrijf klaar voor verkoop?

Een bedrijfsoverdracht moet soepel, juridisch en fiscaal gunstig verlopen. De ondernemer heeft tot taak management, organisatie en financiële huishouding aan te passen en te structureren, zodat het bedrijf verkoopklaar is.

Gezicht van de zaak

Een onderneming moet niet te afhankelijk zijn van de ondernemer. Is hij het gezicht van de zaak, dan kunnen tijdig medewerkers worden ingewerkt en meegenomen naar klanten en leveranciers om het bedrijf verkoopklaar te krijgen. Ook is het belangrijk dat anderen zelfstandig kunnen werken en managementbeslissingen kunnen nemen. Is in de organisatie het leiderschap gedelegeerd, dan is een bedrijfsoverdracht gemakkelijker. Leeftijdsopbouw van de medewerkers en spreiding van kennis en ervaring zijn daarbij belangrijk. De ondernemer kan nu nog veranderingen aanbrengen in de structuur en cultuur van zijn bedrijf.

Actualiteit contracten

Om het bedrijf verkoopklaar te krijgen, moet ook bijvoorbeeld de actualiteit van contracten en vergunningen worden bekeken. Andere belangrijke aandachtspunten gaan onder andere over de huur- of afnamecontracten, milieueisen, staat van bedrijfsonderdelen, overtollige voorraden en waardebepalende factoren in de onderneming. De financiële structuur verbeteren neemt veel tijd in beslag. Hierbij kan benchmarking (vergelijken met andere bedrijven in dezelfde branche) zinvol zijn. Financiële verbetering voor rentabiliteit en solvabiliteit nemen al gauw drie tot vijf jaar in beslag.

Holding

Het kan voordelig zijn als de ondernemer minimaal drie jaar vóór de overdracht zijn eenmanszaak of vennootschap onder firma omzet in een BV (werkmaatschappij) met besloten vennootschap (holding). De verkoopwinst kan dan namelijk naar de holding gaan zonder direct met de Belastingdienst te hoeven afrekenen.