Terug naar het overzicht

Invloed crisis merkbaar: minder starters

Crisis in Verenigd Koninkrijk drijft Britse ondernemers naar vaste land Uit het Startersprofiel 2009 van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal starters in Nederland voor het eerst in 7 jaar is gedaald, en wel met 2% ten opzichte van 2008. Recente berichten in de media suggereerden onterecht dat het aantal starters zou zijn toegenomen met 35%. De bron van deze claim zegt zich te baseren op gegevens van de Kamer van Koophandel.

Zware tijden voor bouwsector

Uit het Startersprofiel van de KvK blijkt echter dat de economische crisis op veel fronten zorgt voor terugval. Vooral de bouwsector maakt zware tijden mee en dat is te merken aan het aantal starters dat in 2009 verminderde met 39%. De forse afname van het aantal startende ondernemers uit Polen (-35%) kan ook worden toegeschreven aan de situatie in de bouwsector. Opvallend is het aantal startende ondernemers van Britse origine dat in 2009 met 35% toenam ten opzichte van het jaar daarvoor. De economische crisis en de inflatie in het Verenigd Koninkrijk drijft veel ondernemers naar het vaste land.

Groei 50+ starters

In de leeftijdscategorie 50+ is de grootste groei in aantal starters waar te nemen. Oudere werknemers die hun baan verliezen kiezen steeds vaker voor een nieuwe start als ondernemer. De invloed van de crisis is vooral te merken aan het hoge aantal opheffingen dat in 2009 is geregistreerd. Tegenover de 104.900 starters waren er ruim 118.000 opheffingen.

Groei starters eerste kwartaal 2010

De bron die eerder onterecht een groei van het aantal starters ten opzichte van 2008 signaleerde, zegt ook een daling van 32% van het aantal starters in het eerste kwartaal van 2010 te constateren. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt echter dat over deze periode juist een groei is van 15% (van 30.242 in 2009 naar 34.743 in 2010).