Terug naar het overzicht

Investeerders verstrekken groeifinanciering via wijncollectie

Gerenommeerde wijnmakelaar Bordeaux Cellars verbindt investeerders MIND HUNTER aan wijncollecties van wijneigenaren als hoogwaardige belegging Den Haag/Londen (11 september 2013) - Internationale topwijnen vormen, voor een markt van 4 miljard dollar op jaarbasis, een nog relatief onbekend beleggingsdomein. Ten onrechte, want een zorgvuldig opgebouwde collectie Petrus, Lafite Rothschild, Montrose of Haut Brion is een asset (eigendom) van substantiële waarde. BORDEAUX CELLARS ontsluit deze waarde door voor een relatief korte periode (3-18 maanden) wijncollecties in beheer te nemen, waarop beleggers vervolgens tegen een gegarandeerd rendement kunnen intekenen. BORDEAUX CELLARS keert wijneigenaren maximaal 35 procent van de waarde van hun collectie uit; investeerders/beleggers zijn na intekening verzekerd van een jaarlijks rendement van 8 tot 12 procent.

Stephen Burton: kennis en expertise

Oprichter Stephen Burton, al ruim dertig jaar wereldwijd actief als wijninkoper, ziet grote kansen in wijn als belegging. ''Wij hebben sinds onze start in 2011 ruim 200 transacties begeleid met een totale waarde van circa 20 miljoen pond sterling. Hoogwaardige wijnen, en in het bijzonder Bordeaux-wijnen, laten een stabiele waardeontwikkeling zien. Vergelijk je ze met aandelen, goud of olie dan scoort wijn met een rendement van tegen de 30 procent over de laatste vier jaar zelfs beter.'' Investeerders in met name Groot-Brittannië, China en Hong Kong onderkennen inmiddels de waarde van BORDEAUX CELLARS, dat ook buiten deze kerngebieden investeerders en particuliere wijneigenaren wil interesseren.

MIND HUNTER: intermediair naar investeerders

Om zijn internationale bereik te vergroten krijgt BORDEAUX CELLARS steun van het Nederlandse investeerdersplatform MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search. ''Wij wijzen onze 40.000 contacten in binnen- en buitenland op de investeringsmogelijkheden van wijn. Investeerders kunnen daarbij instappen vanaf 100.000 euro'', licht managing partner Patrick Leers toe. ''En binnen ons netwerk is de interesse zeker aanwezig. Via een door MIND HUNTER aangedragen gerenommeerde Zwitserse financiële instelling wordt inmiddels via BORDEAUX CELLARS in wijncollecties geïnvesteerd. ''

Voordeel investeerder: flexibiliteit en stabiel rendement

Wat is nu het voordeel voor investeerders? In de eerste plaats geven triple A-wijnen naar verwachting een stabiel rendement, waardoor binnen een totale investerings- en beleggingsportefeuille meer zekerheid wordt ingebouwd. Daarnaast zit het geïnvesteerde bedrag voor een relatief korte tijd vast (3-18 maanden), wat voor een investeerder flexibiliteit betekent.

Voordeel wijneigenaar: liquiditeit en behoud finaal eigendom

Particuliere wijneigenaren krijgen via BORDEAUX CELLARS de mogelijkheid de waarde van hun collectie liquide te maken (maximaal 35 procent van de getaxeerde waarde wordt uitgekeerd) zonder het finale eigendom te verliezen. Vooral nu banken uiterst terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten kan dat aantrekkelijk zijn. Ook het uitgangspunt dat de collectie na relatief korte tijd (3-18 maanden) als eigendom terugkeert, maakt belenen via BORDEAUX CELLARS attractief.

Hoe BORDEAUX CELLARS werkt

Een belenings-investeringstraject met BORDEAUX CELLARS kent tien stadia: 1 - eigenaar wijncollectie biedt zijn collectie aan (due diligence BORDEAUX CELLARS); 2 - eigenaar wijncollectie accepteert voorwaarden; 3 - BORDEAUX CELLARS zoekt via MIND HUNTER naar investeerders en doet een concreet voorstel; 4 - investeerder accepteert het voorstel; 5 - wijncollectie wordt overgedragen aan BORDEAUX CELLARS (opslag in speciale kelders); 6 - uitkering cash aan eigenaar wijncollectie; 7 - investeerder ontvangt 'eigendomsbewijs' belegging; 8 - notariële vastlegging overeenkomst bij The Royal Courts of Justice; 9 - op vastgelegde tijdstip(pen) uitkering rendement aan investeerder; 10 - aan het einde van de overeenkomst keert collectie terug naar oorspronkelijke eigenaar. De constructie is zo ingericht dat, in geval van faillissement of andersoortige nalatigheid door een van de contractpartijen, de wijncollectie snel op de markt kan worden gebracht om lopende verplichtingen af te kunnen dekken. BORDEAUX CELLARS hanteert juist om die reden een conservatieve waardebepaling, zodat bij een zogeheten default de wijncollectie naar verwachting relatief gemakkelijk kan worden verkocht met een naar verwachting minimaal verliesrisico.

Kwaliteitsgarantie

BORDEAUX CELLARS werkt alleen met de beste wijnen, waarvan herkomst en prijs naar de hoogste internationale maatstaven transparant zijn. Op die manier hebben alle betrokken partijen de zekerheid dat het fundament onder de overeenkomst (de wijn) solide is.

Over MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search

MIND HUNTER Corporate Finance & Capital Search realiseert zakelijke (werkkapitaal) financieringen en risicokapitaal. Zij legt contact tussen uiteenlopende typen kapitaalverstrekkers enerzijds en ondernemingen in uiteenlopende sectoren anderzijds. Met duizenden potentiële kapitaalverstrekkers (informal investors, business angels, family offices, participatie maatschappijen, private equity ondernemingen, ontwikkelingsmaatschappijen) en ruim 850 management-buy-in (MBI) kandidaten is MIND HUNTER een belangrijke speler in de financieringsmarkt voor ondernemingen met een kapitaalbehoefte tot 100 miljoen euro.

Het venture capital fonds van MIND HUNTER, MIND HUNTER Participations B.V. heeft 50 (rechten op) deelnemingen in portefeuille.