Terug naar het overzicht

Investeerder blijven na bedrijfsverkoop

Volgens Fambizz.nl komen steeds vaker familiebedrijven te koop te staan. De markt van bedrijven wordt steeds vaker bezocht door kopers en verkopers. Bedrijfseigenaren zien de mogelijkheid weer een goede vergoeding te krijgen voor hun bedrijf nu het einde van de crisis in zicht komt. Dit leidt tot een groei van het aantal verkooptrajecten.

Pensionering

De oorzaak van deze verandering is het stijgende aantal met pensioen gaande ondernemers. Dit komt doordat de zogenaamde babyboom-generatie de leeftijd bereikt om met pensioen te gaan. Steeds vaker is het zo dat er geen opvolger gevonden kan worden binnen de eigen familie, waardoor de onderneming maar te koop wordt gezet om ergens anders een opvolger te vinden.

De kinderen van de ondernemer moeten er natuurlijk ook maar net trek in hebben om het bedrijf over te nemen. Hierbij gaat het vooral om bedrijven met niet al te veel personeel en waarbij de ondernemer zelf ook nog een of meer functies vervult, omdat het bedrijf niet groot genoeg is voor het aannemen van specialisten. De zoon of dochter van de ondernemer heeft uit persoonlijke ervaring wel een indicatie hoeveel het tijd en moeite dit vergt. Als de opbrengst, de interesse en de voldoening dan niet zo hoog is dat het kind het het waard acht om deze zware taak op zich te nemen en het bedrijf dus over te nemen, zal dat kind toch sneller voor iets anders kiezen. Hierdoor zal het het bedrijf echter ontbreken aan een opvolger.

Nieuw perspectief

De crisis heeft gezorgd voor een nieuw perspectief bij ondernemers. Kopers en verkopers zijn realistischer geworden als het gaat over de groei van een bedrijf. Het is helemaal niet zo dat bedrijven alleen maar kunnen groeien, het kan ook wel eens voorkomen dat het even wat minder goed gaat. Ook is het steeds ‘normaler’ om je bedrijf te verkopen. Vroeger was het wel eens zo dat men stopte als ondernemer en de hele onderneming eigenlijk gewoon stopte met bestaan. Dat scenario is nu helemaal niet meer denkbaar. Als een ondernemer er nu aan denkt om te stoppen met zijn bedrijf geeft hij het bedrijf niet zo maar op, maar verkoopt hij het, zodat het door kan leven. Waarom zou je een degelijk bedrijf überhaupt ten koste van de bedrijfswaarde en de werkgelegenheid op de klippen laten lopen?

Vraag

De vraag naar bedrijven is echter ook veranderd met de komst van het nieuwe perspectief. Starters zijn er achter gekomen dat het veel gemakkelijker is voor hun om te beginnen met een al bestaand bedrijf dan wanneer ze zelf een bedrijf oprichten, waardoor de kans veel groter is dat ze slagen. Ze zijn zich meer bewust van de risico’s die het oprichten van een eigen bedrijf met zich meebrengt, waardoor ze dus meer geneigd zijn te kiezen om een ander bedrijf te kopen en daar dan hun eigen draai aan te geven. Deze risico-averse denkwijze is ook terug te zien in de manier van financiering, waarbij ze bij het kiezen van een investeerder veel vaker gaan voor zekerheid dan rendement.

Financiering 

Als er een groot bedrag voor de aankoop van een bedrijf wordt gefinancierd door de bank kan dat zorgen voor een grote druk bij de ondernemer. Vaak eist de bank in dat geval dat de ondernemer een deel van de opbrengsten in het bedrijf laat zitten, zodat deze investeerder meer zekerheid krijgt dat het gefinancierde bedrag wordt terugbetaald. In de meeste gevallen van zo’n soort regelingen wordt er van tevoren gewoon een percentage van de opbrengst afgesproken dat in het vermogen van het bedrijf moet blijven zitten.

Investeringsmaatschappijen

Tegenwoordig zijn banken een steeds minder fanatieke investeerder bij het kopen van een bedrijf, maar dit wordt dit niet alleen door hun eigen houding veroorzaakt. De voormalige bedrijfseigenaar en investeringsmaatschappijen hebben ook zo hun invloed gekregen op de vermogensmarkt in de rol van investeerder. Dit is het gevolg van de lagere rentestanden van spaarrekeningen en obligaties. Spaarrekeningen en obligaties zijn op dit moment immers wat minder interessant.