Terug naar het overzicht

Innovatie en creativiteit sleutel tot bestrijding crisis

Eind mei 2012 heeft in Spa (BE) een congres plaatsgevonden van de Europese Organisatie voor bedrijfsoverdrachten in het MKB. Sprekers van diverse onderzoeksbureaus, de Europese Commissie en banken gaven hun globale visie over het ontstaan van de crisis, de negatieve effecten ervan, maar ook de positieve effecten c.q. wat de kansen zijn om minder gevoelig te worden voor trends en bewegingen in tijden van recessie. In dit artikel worden de belangrijkste kwesties nog eens aangehaald. Met als meest belangrijke onderwerp de bevestiging door onderzoek, van wat de sleutel tot succes is voor de in crisis verkerende MKB-ondernemer.

SME’s van zeer groot belang voor de economie

MKB-bedrijven worden ook wel “Small and medium enterprises” genoemd (SME’s). Alhoewel er verschillende definities bestaan voor de omvang van SME’s – in termen van aantal werknemers – kan duidelijk gesteld worden dat deze in de EU voor ongeveer 99% van de bedrijvigheid zorgen en voor ongeveer 80% van de werkgelegenheid! SME’s zijn derhalve van fundamenteel belang voor de economie.

Politiek en economie: vrienden of vijanden?

Waar de politiek zich (nog steeds) te veel richt op starters zou men zich beter bezig kunnen houden met het thema bedrijfsoverdracht. Overname van een bestaande onderneming heeft een aantal voordelen ten opzichte van het starten van een nieuw bedrijf. De meest economisch gedreven argumenten zijn dat overgenomen bedrijven succesvoller zijn, veel langer continueren en zorgen voor een verhoogde toename van de werkgelegenheid. Reeds 20 jaar geleden zijn er vanuit de Europese Commissie een aantal aanbevelingen gedaan om het onderwerp binnen de diverse Europese landen hoger op de politieke agenda te krijgen. Men moest zich meer bezighouden met voorlichting, creëren van financiële en fiscale faciliteiten rondom bedrijfsoverdrachten en zorgen voor een transparante markt van vraag en aanbod. Sindsdien zijn er slechts 5 landen die tot 75% van de implementatie van de gedane aanbevelingen zijn gekomen. Hier ligt dan ook nog een grote politieke uitdaging met uitzicht op positieve economische gevolgen.

Positieve en negatieve effecten van de crisis

De economische crisis heeft gedurende de jaren 2008-2010 een aantal negatieve effecten tot gevolg gehad. De meest belangrijke zijn een dalende vraag, oplopende betalingstermijnen door afnemers en financieringsproblemen (hogere rentes en/of gebrek aan financiering). Naast deze negatieve effecten zijn ook een aantal positieve punten te benoemen die gedurende deze periode zijn ontstaan. Hierin spelen de volgende zaken een hoofdrol: flexibilisering van de arbeidsmarkt, verbeterde samenwerking tussen bedrijven en een toenemende mate van innovatie en creativiteit. Deze laatste ontwikkeling wordt ook gezien als een mogelijkheid tot gedeeltelijke opheffing van de negatieve effecten.

Creativiteit en innovatie als sleutel tot succes

Onder ondernemers uit het MKB zijn de meest gehoorde “oplossingen” voor het verbeteren van het resultaat: het verhogen van de omzet en/of het verlagen van de kosten: open deuren. Om op korte termijn de negatieve effecten van de crisis om te kunnen buigen dan wel de positieve effecten ervan te versterken, dient het MKB zich te richten op de volgende 3 zaken: 1. Productinnovatie: door het creëren van nieuwe producten en/of toepassingen kan de vraag worden gestimuleerd zonder dat hierbij de kostprijs bepalend is voor de verkoopprijs 2. Technische innovatie: door slimmer de (productie)processen in te richten kan gestuurd worden op efficiëntie om daardoor kostenbesparend te kunnen zijn. 3. Internationalisering: door verder te kijken dan het huidige afzetgebied kan het volume worden verhoogd. Deze mogelijkheid kan nog verder positief worden versterkt door de 2 bovengenoemde punten. Al met al kan men geen invloed uitoefenen op de macro-economische omstandigheden. De ondernemer heeft wel zelf invloed hoe hij daarmee omgaat: zich er bij neerleggen of actief op zoek gaan naar oplossingen.