Terug naar het overzicht

Ik wil een bedrijf kopen - Fase 5: Implementatie

Fase 5: Implementatie

Het is zover: u heeft een nieuw bedrijf in handen. Natuurlijk ziet u het helemaal zitten. Maar wees ook realistisch. Maak een helder toekomstplan, zodat u gestructureerd te werk kunt gaan bij het realiseren van uw doelstellingen. Nu u officieel de nieuwe eigenaar van het bedrijf bent, breekt een belangrijke periode aan. Een goed plan voor de eerste honderd dagen na de overname is dan ook onmisbaar. U kunt meteen na de feitelijke overdracht beginnen met het opstellen van dit plan, maar het is nog beter als u hier al eerder mee start. U geeft hierin een helder antwoord op belangrijke vragen als:

  • Hoe win ik het vertrouwen van de medewerkers?
  • Hoe maak ik mijzelf bekend bij klanten?
  • Welke personele veranderingen ga ik doorvoeren en hoe doe ik dat?
  • Ga ik bepaalde bedrijfsonderdelen optimaliseren of afstoten. Zo ja, hoe?
  • Ga ik veranderingen doorvoeren in de interne en externe communicatie?

Zo ja, welke?

Financieel plan

Vanzelfsprekend neemt u in uw plan ook de nodige financiële prognoses en doelstellingen op. Hiervoor heeft u de hulp van uw bank en accountant nodig.Uw bank informeert u over de mogelijkheden op financieel gebied, terwijl uw accountant u helpt met het vaststellen van de doelstellingen en prognoses.Bovendien bekijkt u na verloop van tijd samen met uw accountant of de doelstellingen zijn behaald en hoe u in de toekomst verdergaat.

Mediator

Bent u met de verkoper overeengekomen dat hij voorlopig (nauw) betrokken blijft bij de onderneming? Dan is de kans groot dat u te maken krijgt met verschillen in visie, cultuur en opvattingen. Een mediator biedt in dat geval uitkomst. Deze specialist helpt partijen effectief bij het vinden van gezamenlijke belangen en het zoeken naar aanvaardbare oplossingen. Een mediator beschermt niet alleen de onderlinge relatie, hij biedt ook ruimte voor de ontlading van emoties en is creatief in het bedenken van alternatieven. Als u heeft afgesproken dat de verkoper u inwerkt in het nieuwe bedrijf, zorg er dan voor dat dit goed gebeurt. Profiteer zo lang mogelijk van alle kennis en ervaring van de verkoper. Straks staat u er namelijk alleen voor.