Terug naar het overzicht

Hoe u kenniskapitaal betrouwbaar kunt waarderen

Het antwoord op de vraag of human en embedded capital betrouwbaar te waarderen zijn, is cruciaal voor het opnemen van deze intellectual resources als actiefposten in de balans. Duidelijk is dat dan ook de economische waarde van de onderneming uit de balans blijkt. In dit artikel treft u een stappenplan aan voor het waarderingsproces. Voor het waarderen van intellectuele bedrijfsmiddelen kiezen we als praktisch uitgangspunt de onderneming: in essentie niets anders dan een functioneel samenwerkend geheel van separable capital én intellectual resources. Tastbare duurzame bedrijfsmiddelen en niet-tastbaar intellectual capital oftewel kenniskapitaal zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Ze vormen operationeel een onlosmakelijk geheel (zie kader praktijkvoorbeeld). Concreet houdt dit uitgangspunt in dat het waarderen van kenniskapitaal procesmatig gekoppeld is aan de waardering van het voor het produceren en verkopen van goederen of het verlenen van diensten noodzakelijke technische en administratieve equipment. We kunnen in het gegeven voorbeeld zelfs vaststellen dat kennis en ervaring (mogelijk ook creatief vermogen) van externe technici een rol moet hebben gespeeld bij het ontwikkelen en implementeren van het geavanceerde machinepark. Wellicht speelt dit externe intellectual capital nu nog een rol bij technisch onderhoud.