Terug naar het overzicht

Het verkoopklaar maken van uw onderneming: “een goede voorbereiding is het halve werk!”

Voor iedere ondernemer komt er een moment dat hij of zij moet of wil stoppen. Er zijn verschillende redenen denkbaar om te stoppen met uw onderneming. Van gezondheidsredenen tot leeftijd, vanuit een strategisch moment tot een nieuwe uitdaging. In veel gevallen is het vaak een combinatie van overwegingen. Het is niet altijd meer vanzelfsprekend dat de kinderen of andere familieleden de onderneming willen voortzetten. In deze gevallen wordt eerst in de directe omgeving gekeken naar een potentiële opvolging. Is een geschikt persoon reeds werkzaam in de onderneming die de onderneming voort kan zetten of zijn er andere kandidaten? De keuze voor een juiste opvolg(st)er ligt vaak gecompliceerder dan diegene die de hoogste prijs zou willen betalen. Veelal hebt u een specifiek beeld van de kwaliteit van de potentiële opvolg(st)er. Het gaat hierbij om het beeld van de bedrijfscultuur. U hebt mogelijk een duidelijke wens dat uw onderneming op gelijke voet wordt voortgezet. U zult de gevolgen van de bedrijfsoverdracht voor de huidige werknemers tot het minimum willen beperken. Het is aan te raden om als ondernemer tijdig stil te staan bij het moment waarop u de onderneming zou willen overdragen. Een verkooptraject kan enige tijd in beslag nemen. Een goede voorbereiding is dan ook essentieel. Een aantal zaken dienen in de voorbereiding duidelijk uiteen gezet te worden:

  • De reden van voorgenomen overdracht;
  • Welk onderdeel wordt er verkocht;
  • De gevolgen voor betrokken partijen (aandeelhouders, personeel, opdrachtgevers/cliënten, bankiers en afnemers);
  • Potentiële overnamekandidaten;
  • Profielschets van de onderneming;
  • Fiscale gevolgen.

Een belangrijke vraag is: “wat is tijdig? Adviseurs gaan in de regel uit van een voorbereidingstijd van drie tot zes jaar voordat het stadium ‘overdrachtsklaar’ is bereikt. Met name in situaties waarin de ondernemingsstructuur moet worden aangepast zal een langere voorbereidingstijd nodig zijn. Een juiste structuur kan soms fiscale voordelen opleveren bij de overdacht. Hierbij dient rekening gehouden te worden met welke onderdelen van uw onderneming ter overdracht worden aangeboden. Bij een wijziging van een juridische en fiscale structuur waarin overdracht van vermogensbestanddelen plaats vindt, dient de juridische structuur minimaal 3 jaar te bestaan. Op deze wijze kunt u de verkoopwinst doorschuiven naar een Holding B.V. en hoeft er nog niet te worden afgerekend met de belastingdienst. Naar schatting 10% van de bedrijfsfaillissementen in Nederland is het gevolg van slecht geregelde bedrijfsopvolging. Een goed en tijdig advies is dan ook van groot belang om zorg te dragen voor een goede overdracht van uw onderneming.

Auteur van dit artikel © : Geert Hoedjes JAN© Overnames & Waarderingen b.v. info@jan.nl 088 2202 447 http://www.jan.nl