Terug naar het overzicht

Goede opvolger geniet bij overname voorkeur boven hoge prijs

Een goede opvolging is belangrijker dan een hoge prijs, vinden veel ondernemers die te maken krijgen met een bedrijfsdracht. Dat blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) in Drenthe onder 375 ondernemers van 50 jaar of ouder uit die provincie.

De Kamer van Koophandel hield het onderzoek om inzicht te krijgen in de manier waarop ondernemers in de provincie aankijken tegen bedrijfsoverdracht. De organisatie hoopt zo betere producten en diensten te ontwikkelen, die kunnen worden ingezet ten behoeve van een overdracht. Dat is nodig, omdat de KvK de komende jaren een groot aantal overdrachten verwacht in Drenthe. Bovendien gaven de ondernemers (97%) zelf aan dat ze een individueel begeleidingstraject vanuit de KvK bij een overname op prijs zouden stellen. De ondervraagden noemden veelal leeftijd als de belangrijkste reden om ermee te stoppen (85%). Daarbij wijzen de ondernemers vooral accountants en boekhouders aan als gesprekspartners die de overdracht kunnen begeleiden. Toch is meer dan de helft ervan overtuigd dat ook andere kennisbronnen erbij moeten worden betrokken. Op de vraag wie het bedrijf moet gaan leiden, ziet 43% de beste mogelijkheden wanneer een familielid dat doet. Een kwart heeft nog geen opvolger op het oog. De overige ondernemers kiezen voor overdracht aan personeel of aan derden.