Terug naar het overzicht

Gevolgen van bedrijfsbeëindiging

Als je je bedrijf beëindigt, maak je de balans op en reken je af met de Belastingdienst. Je doet dit voor alle belastingsoorten waarmee je te maken hebt gehad.

Wanneer sprake van beëindiging

Voor de btw is niet alleen sprake van bedrijfsbeëindiging als je je bedrijf daadwerkelijk staakt, maar ook als:

  • je je bedrijf verkoopt;
  • de rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt. Als jouw onderneming een vennootschap onder firma (vof) of een maatschap is, is de vennootschap onder firma of de maatschap zelf ondernemer. Als je een onderneming inbrengt in een vof, maatschap of bv (of andersom), beschouwt de Belastingdienst dit ook als het beëindigen van een onderneming en eventueel als het starten van een nieuwe onderneming;
  • uw erfgenamen uw bedrijf voortzetten.

Actiepunten bij bedrijfsbeëindiging

Als je jouw bedrijf beëindigt, moet je:

  • de Belastingdienst hiervan direct op de hoogte brengen;
  • de administratie van je beëindigde onderneming afsluiten;
  • de jaarstukken tot en met de bedrijfsbeëindiging zo spoedig mogelijk indienen;
  • na een eindberekening een slotaangifte Omzetbelasting doen.

Gevolgen voor de kleineondernemersregeling

Het is mogelijk dat je, door een bedrijfsverandering in de loop van het kalenderjaar, gaat vallen onder de kleineondernemersregeling of dat de kleineondernemersregeling voor jou wijzigt of vervalt.

Goederen onttrekken voor privégebruik

Als je bij een bedrijfsverandering goederen aan het bedrijf onttrekt voor privégebruik, moet je daarover gewoon btw betalen.