Terug naar het overzicht

Gekocht en verkocht - Deel 1

De koper: Jasper van Minos (29) "We hebben vorig jaar een strategisch groeiplan opgesteld voor ons bedrijf e Live Internet Services. Onderdeel daarvan is een aantal overnames voor meer schaalgrootte. Vandaar dat we op BedrijvenTeKoop.nl hosting-bedrijven ter overname vroegen. De overname van Check-Reg.nl was de eerste. Eerlijk gezegd was het voor ons een testcase. Kijken hoe het gaat, wat je tegenkomt en of we dat aankunnen. Nee, we hebben geen intermediair of bemiddelaar ingeschakeld. Wel hebben we alles juridisch laten checken. Bovendien hebben het hele proces vastgelegd in een protocol voor de volgende keer. Want we zijn nog steeds zoekende. Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, maar het verliep uiteindelijk allemaal vrij soepel.

BedrijvenTeKoop.nl is geen pas-sieve partij. Het is geen kwestie van het alleen maar matchen van twee databanken. Ze zitten er ook persoonlijk bovenop. Dat viel me 100% mee. We zijn een internetbedrijf, maar ik geloof erg in persoonlijk zaken doen. Dus na één of twee verkennende e-mails met Ronald (de verkopende partij – red.) hebben we elkaar getroffen. Zo’n eerste gesprek is eerlijk gezegd best spannend. Dan gaat het alleen nog maar over facts & figures. Je moet elkaar ook een beetje liggen. Vervolgens doe je je huiswerk. Wat héb je aan deze deal? Wat schiet je er mee op. In het derde gesprek kwam voor de eerste keer de overnameprijs ter sprake. Wij wisten wat we wilden, Ronald wist wat ‘ie wilde. Twee goed gefundeerde verhalen. Uiteindelijk zijn we ergens in het midden uitgekomen.

Wat deze deal bijzonder maakte, is dat Ronald z’n bedrijven erbij zijn betrokken. Die ‘draaien’ op de servers van Check-Reg.nl. Zodoende had hij voorwaarden die waarschijnlijk niet elke verko-pende partij heeft. Er komt een hoop administratieve rompslomp kijken bij zo’n overname. Het meeste hadden we voorzien. Maar al met al duurt het proces langer dan je lief is. Toch is het goed bevallen. Ik hoop het snel nog eens te doen".

De verkoper Ronald Weerwag (32) "Check-Reg.nl ontstond uit frustratie over de manier waarop de meeste hostingbedrijven met hun klanten omgaan. Dat komt hier wel vaker voor: als we denken dat we het zelf beter kunnen, dan doen we dat gewoon. En dat ging goed. Maar autonome groei was lastig. De markt is overvol. Maar je hebt absoluut een zekere schaalgrootte nodig om te kunnen waarmaken wat je je klanten beloofde. Als de klanttevredenheid in gevaar komt, is het wat mij betreft heel sim-pel. Dan moet je een keuze maken: kopen of gekocht worden. Het werd het laatste. Maar eigenlijk was dat alleen omdat ik op BedrijvenTeKoop.nl Jasper tegenkwam. Die zocht in feite het-zelfde als ik. Ik heb ‘m een e-mail gestuurd, we zijn om de tafel gaan zitten en aan de praat geraakt. Waar ik dan op let? Dan gaat het me in eerste instantie om het bekende ‘onderbuikgevoel’. Er is sprake van een grote mate van intuïtie. Hoe steekt die vent in elkaar. Weet hij waar hij het over heeft? Is het een blijvertje?

Dit is zeker niet de grootste transactie die we ooit deden, maar er speelde op de achtergrond wel een ander belang. Onze andere bedrijven draaien hun websites en internetdiensten namelijk ook op de servers van Check-Reg.nl. Met name voor Arron en The TeeBox.nl is continuïteit van levensbelang. Ik heb er dus belang bij dat de koper weet wat ‘ie doet. Was ik Jasper niet tegenge-komen, dan had ik uiteindelijk misschien wel volume gekocht in plaats van verkocht. Nee, ik heb bij deze deal geen externe deskundigen geraadpleegd of intermediairs. Ik heb vaker bedrijven gekocht of verkocht. Ik ken het spelletje inmiddels. En voor een transactie van deze omvang hebben we voldoende kennis en ervaring in huis. Uiteindelijk was deze transactie vrij snel rond. In augustus was er het eerste e-mail-contact. In september was er een deal. Ik ken ze die langer duren…’’