Terug naar het overzicht

Geheimhoudingsverklaring voor kandidaat-koper

Na een eerste (anonieme) oriëntatie krijgen de meest geschikte kandidaten voor de overname van je bedrijf meer uitgebreide informatie. Het is dan wel belangrijk om hen snel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Eerste oriëntatie

Eerst zal een verkoper nagaan bij welke potentiële kopers zijn bedrijf past en of hij kan rekenen op een goede samenwerking. Daarvoor kan hij het beste een extern adviseur inschakelen. Die kan er niet alleen voor zorgen dat de verkoper nog anoniem blijft, ook voorkomt hij dat eventuele emotionele reacties van de verkoper - als hij zelf met de koper in gesprek gaat - het proces kunnen verstoren. Het contact met de potentiële kopers moet wel direct op het juiste (directie)niveau wordt gelegd. De meest geschikte kandidaten benadert de adviseur met meer informatie. Afhankelijk van onder meer de concurrentiegevoeligheid van de bedrijfsoverdracht kan hij kiezen voor een uitgebreid verkoopmemorandum, een anoniem bedrijfsprofiel of mondelinge informatie. Zodra de verkoper de identiteit van zijn bedrijf vrijgeeft, is het belangrijk dat hij direct een geheimhoudingsverklaring laat ondertekenen. De verklaring beschermt hem als toekomstig verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie die aan de potentiële koper van het bedrijf is doorgegeven. De potentiële koper voelt zich wellicht enigszins beschermd tegen mogelijke prijsopdrijving, want de verkoper kan het feit dat er wordt onderhandeld niet naar buiten brengen.

Geheimhoudingsverklaring

In de geheimhoudingsverklaring, die niet aan een bepaalde vorm is gebonden, zijn vaste afspraken opgenomen:

 • De partij die informatie ontvangt, mag deze alleen laten lezen aan betrokkenen van wie de naam in de overeenkomst staat vermeld. Dat kunnen werknemers zijn, maar ook externe adviseurs
 • De ontvanger moet de informatie strikt vertrouwelijk behandelen en deze verplichting ook aan de andere betrokkenen opleggen
 • Alle informatie moet na het beëindigen van de onderhandelingen onmiddellijk aan de andere partij worden teruggegeven
 • Er is een verbod op direct of indirect gebruik van de informatie
 • Het is verstandig om vooraf in de geheimhoudingsverklaring aan te geven welke informatie vertrouwelijk is
 • De geheimhoudingsovereenkomst verplicht de partijen niet om de onderhandelingen zonder meer voort te zetten, laat staan dat het de partijen verplicht om uiteindelijk een overnameovereenkomst aan te gaan
 • De partijen moeten verklaren dat het prijsgeven van vertrouwelijke informatie niet strijdig is met enige wet of (lokale) regelgeving
 • Beide partijen mogen de informatie niet verspreiden, behalve als anders is overeengekomen
 • De overeenkomst moet voor een bepaalde periode gelden. Ook kan worden besloten dat na beëindiging van de onderhandelingen de geheimhoudingsplicht blijft voortduren
 • Het bestaan van de overeenkomst mag niet bekend worden gemaakt
 • In de geheimhoudingsovereenkomst staan ook een boeteclausule en een geschillenregeling