Terug naar het overzicht

Fiscale aspecten bij overdracht eenmanszaak

Als een ondernemer een eenmanszaak of aandeel in vennootschap onder firma (vof) overdraagt, noemt de fiscus dit ‘staking van de onderneming’. Hij is dan belasting over de stakingswinst verschuldigd. De stakingswinst heeft verschillende onderdelen:

  • de ondernemer rekent af over de stille reserves, de fiscale reserves en de goodwill;
  • ook de oudedagsreserve (FOR) moet worden opgenomen. De vrijval kan hij storten in een koopsom (lijfrente) en gebruikmaken van de lijfrenteaftrek;
  • het woongedeelte van een woon/winkelpand komt in het privévermogen. De winst hiervan is belast. Soms is hiervoor een betalingsregeling mogelijk;
  • de ondernemer krijgt te maken met desinvesteringsbijtelling;
  • soms is een stakingsaftrek mogelijk. Verkoop van het bedrijf tegen winstrecht is ook mogelijk. De ondernemer krijgt dan een bepaalde periode een aandeel in de winst. Er zijn twee mogelijkheden:
    • direct belasting betalen (verschil contante waarde winstrecht en boekwaarde van de overgedragen onderneming)
    • de jaarlijkse winstrechttermijnen afboeken van de boekwaarde. De uitkeringen die de boekwaarde overtreffen worden belast als winst uit onderneming.

In plaats van verkopen, kan een ondernemer zijn bedrijf ook verhuren aan een opvolger. Kiest hij voor huurverkoop dan gaat het eigendom van de onderneming over na betaling van de laatste termijn, wat uitstel van afrekening betekent.