Terug naar het overzicht

Financiering van management buy-out is maatwerk

In wezen wijkt een management buy-out (MBO) niet af van een verkoop aan derden. Toch is er een belangrijk verschil: MBO kandidaten beschikken meestal niet over voldoende vermogen om de hele verkoopprijs te kunnen voldoen. Maar laat u niet afschrikken: MBO’s zijn wel degelijk financierbaar. Een overzicht van de meestvoorkomende financieringsinstrumenten. Een management buy-out (kortweg MBO) is een goed alternatief bij de verkoop van een familiebedrijf aan derden, bijvoorbeeld als er binnen de familiekring geen geschikte opvolgers zijn of als de eigenaar de zelfstandigheid van zijn onderneming wil garanderen. Een MBO komt ook van pas wanneer de aandeelhouder, na een aantal jaren minder actief te zijn geweest in het management, uit de onderneming wil stappen. Ook bij niet-familiebedrijven kunnen MBO’s hun dienst bewijzen, bijvoorbeeld als een bedrijfsonderdeel van een groot concern niet meer voldoet aan de winstdoelstelling of niet meer behoort tot de kernactiviteiten van het grotere geheel en men besluit tot verzelfstandiging of afsplitsing. Voor leden van het management van een familiebedrijf, die geen aandeelhouder zijn, kan een MBO een goede optie zijn om de leiding van het bedrijf in handen te krijgen. Dit geldt ook voor leden van het management van af te splitsen of te verzelfstandigenbedrijfsonderdelen van een groter concern.