Terug naar het overzicht

Financiering van de onderneming bij overname

Strikt genomen is er geen verband tussen de waarde van een onderneming, de hoogte van de koopsom en de omvang van de financiering. Je kunt een klinkende waardebepaling maken en, na stevige onderhandelingen, een koopsom overeenkomen. Maar als deze niet te financieren is, is alle inspanning voor niets geweest. De grenzen van de financiering kunnen dus de maximaal haalbare koopsom bepalen. In tijden van crisis opereren banken uiterst terughoudend en zien we de waarde van bedrijven dalen. Stimuleringsmaatregelen van de overheid sorteren weinig effect. Financiering van overnames zijn met name zo risicovol vanwege de goodwill-component waartegenover geen zekerheden staan.

Financieringsalternatieven

Kenmerkend voor het financieringsvraagstuk bij overnames door een of meerdere individuele kopers is het tekortschieten van de eigen vermogenspositie. Daardoor zijn bij overnames vaak meerdere financieringsbronnen nodig. Van de koper wordt in elk geval verwacht dat er een eigen inbreng plaatsvindt of een andere vorm van persoonlijk commitment. Vaak komt het voor dat ook de verkoper zijn aandeel heeft in de financieringsopzet door een deel van de koopsom achter te laten in het bedrijf. Dit kan in de vorm van een lening of door medewerking aan een gespreide betaling. Naast de bancaire financiering kunnen ook andere externe financiers (investeerders, beleggers) bij de financiering worden betrokken. Tenslotte kan betaling van de koopsom plaatsvinden via een aandelenruil waarbij de koper betaalt met aandelen van zijn eigen bedrijf.