Terug naar het overzicht

Financiering MKB anno nu

Regelmatig kun je bij ons berichten lezen over de financiering van het Nederlandse MKB. Hieronder vertellen enkele experts van Claassen, Moolenbeek & Partners over hun visie.

Financieringstrends in het MKB

Wij vroegen Robert Claassen, partner en tevens eigenaar van CM&P BV, naar de trends in financiering. Bancaire financieringen zijn in Roberts visie nog steeds haalbaar. Het “adagium” dat banken niet willen financieren is onzin. Een goed plan is altijd financierbaar, ook bancair. Wel dient er goed bekeken te worden hoe de financiering wordt opgedeeld onder de verschillende financiers.

De regels voor bedrijfsfinanciering zijn de afgelopen jaren gewijzigd, en ook het tijdsbeeld is veranderd. Zo wijst Robert ons op de mogelijkheden voor het MKB om gebruik te maken van overheidsregelingen bij een bedrijfsfinanciering.

Extra overheidsfinancieringsmogelijkheden

Voor elke levensfase van de onderneming heeft de overheid wel een regeling. Voor de startende ondernemer die internationale groei voor ogen heeft, maar ook voor de ondernemer met een nieuw innovatief idee zijn er regelingen. Op de site van het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend) vind je de verschillende regelingen.

In 2015 en 2016 is er door het MKB in Nederland meer gebruik gemaakt van de verschillende regelingen dan in het eerste kwartaal in 2017. Robert: “Op zich is dit een opmerkelijke ontwikkeling. Binnen onze organisatie zien wij een groei van het aantal financieringen en in een economische groeisituatie zou je verwachten dat er meer bedrijfsinvesteringen gedaan worden en dat er door de financiers, waar mogelijk, gebruik gemaakt wordt van deze regelingen.”

Het borgstellingskrediet

De meest gebruikte regeling is het borgstellingskrediet. Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar die de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). Robert: “Door hier gebruik van te maken heeft de financier een betere zekerhedenpositie en neemt het risico af. Het is echter niet doorslaggevend voor de financier, maar het geeft wel meer zekerheid in het totale risicoprofiel. Daarnaast heeft het voor de ondernemer als voordeel dat de rente voor de lening en/of rekening-courant door een lager risicoprofiel lager is. De overheid vraagt voor de regeling een eenmalige provisie aan de ondernemer, maar die wordt meestal snel terugverdiend door het rentevoordeel. Tot slot heeft het als bijkomstig voordeel dat er in de toekomst gemakkelijker bijgefinancierd kan worden.”

 

Stapeling van financiering

Naast het borgstellingskrediet is het goed om de financiering over meerdere partijen te verspreiden, oftewel te stapelen. Het financieren van een bedrijfspand met werkkapitaal brengt veel risico’s met zich mee. Een langlopende hypotheek ligt meer voor de hand. Wij zien binnen het MKB dat de goudenbalansregel (lang met lang en kort met kort) vaak niet geheel passend is. Juist om daar de goede structuur in te behouden biedt het stapelen van financiering voordelen voor de onderneming.

Andere financieringsmogelijkheden

Wij vroegen Waldy van de Walle naar zijn visie over het gebruikmaken van verschillende financiers binnen een onderneming, ook wel “hybride financiering” genoemd. Naast crowdfunding ziet Waldy andere mogelijkheden voor ondernemers. Net als Robert Claassen spreekt hij ook over risicospreiding door met meerdere financiers zaken te doen.

Als MKB-ondernemer is de gang naar de bank van oudsher een hele normale. “Maar ze doen zo moeilijk!”, zeg je wellicht. Als de huidige manier van financieren voor de onderneming te risicovol is, is die dat ook voor een bank. Banken worden mede daarom door de overheid gedwongen om stringentere kapitaalposities aan te houden. Juist ervoor zorgen dat er dan sprake is van een goede financieringsmix verlaagd het risico per financier. Elke financier heeft zijn eigen beleid en gaan op bepaalde assets zelfs verder (meer financiering) dan een bank.

Bedrijfsfinanciering essentieel voor bedrijfsstrategie

Waldy: ”Kortom, een ondernemer moet vandaag de dag, en eigenlijk is dat niets nieuws, de financiering van zijn/haar onderneming steeds integraal bezien. In de tijd kort met kort en lang met lang, de goudenbalansregel, maar ook de spreiding over verschillende partijen. Best complex eigenlijk, zeker als je weet dat de plannen op langere termijn natuurlijk ook een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsovername.”

Je bedrijfsfinanciering is dus essentieel om je bedrijfsstrategie met succes uit te kunnen voeren. Natuurlijk wil je dat de financiering evenwichtig én toekomstbestendig is. Dat vereist planning en onderzoek naar diverse toekomstscenario’s voor uw onderneming. Een passende financiering is afhankelijk van je organisatie, juridisch en qua procedures, management en commercie.

Conclusie

De genoemde financieringsvormen hebben alle voor- en nadelen. Alvorens in gesprek te gaan met de verschillende financiers is het goed om je in de voorwaarden te verdiepen en te beoordelen of de financieringsvorm bij jou en je onderneming past. Middels de nationale financieringswijzer kun je bekijken welke bedrijfsfinancieringen passend zijn en welke voorwaarden daarbij behoren.

Kortom, genoeg stof tot nadenken! Maar ook voldoende kansen om middels een van bovenstaande opties een succesvolle financiering aan te gaan.

Auteur: Claassen,Moolenbeek&Partners

Wil je op de hoogte blijven van ons actuele aanbod?

  • Schrijf je dan hier in voor onze gratis nieuwsbrief, waarin wekelijks het nieuwste aanbod voorbij komt!
  • Volg ons dan op TwitterFacebook of LinkedIn!
  • Meld je hier aan voor de zoekservice en ontvang als eerste bericht wanneer een profiel geplaatst wordt!

Zelf je bedrijf verkopen?

Wil jij je bedrijf verkopen? Bekijk de mogelijkheden die wij bieden.