Terug naar het overzicht

Financiele vaste activa

Financiële vaste activa: De financiële vaste activa (FVA) binnen een onderneming kunnen worden gevormd door deelnemingen en leningen u/g, leningen die door de onderneming aan een externe partij zijn verstrekt. Deze FVA worden toegevoegd aan de ondernemingswaarde.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.