Terug naar het overzicht

Financiële steun aan ondernemers

De leningen door banken aan het mkb zijn door de huidige financiële crisis bijna opgedroogd. Hierdoor hebben veel ondernemers en bedrijven problemen om financieringen te krijgen en is er een groeiende vraag naar kapitaal. Het kabinet komt daarom in actie om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te voorzien van financiële ondersteuning om ze zo te kunnen helpen groeien. Er wordt €155 miljoen in diverse regelingen gestopt, waardoor ondernemers makkelijker hun bedrijf of eventuele bedrijfsovernames moeten kunnen financieren. Het kabinet staat ook voor 1 miljard garant in diverse regelingen. In combinatie met private initiatieven moet dit leiden tot een extra marktfinanciering tot 2,5 miljard euro.

Minister van Economische Zaken Henk Kamp zegt dat ondernemers in de aantrekkende economie steeds meer kansen zien om te groeien, alleen hebben ondernemers vaak een zwakke financiële positie, is het risico voor banken gegroeid en zijn er te weinig alternatieven voor een financiering van de bank. Daarom komt minister Kamp met een pakket aan maatregelen om financiële steun te bieden.

Steun van het kabinet

Er wordt in de Dutch Venture Initiative (DVI), een fonds die private fondsen in staat stelt om ondernemers met groeiambities te financieren, 100 miljoen euro extra gestort. Dit wordt gedaan via een initiatief van D66, het zogeheten toekomstfonds. “Ondernemers krijgen moeilijk krediet terwijl juist het mkb kan zorgen voor innovatie en nieuwe groei en banen”, aldus D66-Kamerlid Verhoeven. Het kabinet probeert via garantstellingen private partijen te verleiden tot nieuwe initiatieven. Er staat voor 400 miljoen euro garant door het kabinet voor aanbieders van dit soort alternatieve financieringen, bijvoorbeeld door kredietunie of crowdfunding. Er komt voor mkb’ers met een te kleine eigen vermogen een Achtergestelde Leningenfonds. Het kabinet belooft 500 miljoen euro garant te staan, wanneer investeerders hier het initiatief nemen.