Terug naar het overzicht

Financiële planning bij bedrijfsbeëindiging

Na bedrijfsbeëindiging beschikt de ondernemer over een privé-vermogen. Vanuit zijn inkomens- en vermogenspositie moet hij plannnen maken hoe hij dit vermogen het beste kan beheren. 

Inkomen

Na bedrijfsbeëindiging kan het inkomen van de ondernemer uit verschillende delen bestaan:

 • Pensioen (van de B.V., het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij)
 • Lijfrente-uitkeringen (van de BV, de opvolger of de verzekeringsmaatschappij)
 • Winstrechtuitkeringen (van de BV of de opvolger)
 • Huur van onroerende zaken (aan de BV, de opvolger of derden)
 • Dividend op aandelen (eigen BV of beursaandelen)
 • Rente op obligaties (eigen BV of beursgenoteerd)
 • Rente op spaartegoeden
 • Andere inkomsten, zoals adviseursbeloning

Vermogen

Dit inkomen kan de ondernemer aanpassen door zijn vermogensbestanddelen anders te gebruiken. Ook kan hij de ingangsdatum van pensioen-, lijfrente- en winstuitkeringen eerder of juist later laten ingaan. Het vermogen van de ondernemer kan na staking van zijn onderneming bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Beleggingen (aandelen in eigen B.V., aandelen in beursvennootschappen, obligaties)
 • Onroerend goed, zoals de eigen woning of bedrijfspanden
 • Spaargelden
 • Overige vermogensbestanddelen

Met dit vermogen kan hij eventueel het gat opvullen tussen zijn inkomsten en zijn uitgaven. Het rendement uit dit vermogen zal, afhankelijk van de soort beleggingen, variëren. Vanzelfsprekend is hier ook de risicogevoeligheid van belang. De ondernemer doet er goed aan een compleet financieel plan op te stellen, met als voornaamste doel dat hij er later zo goed mogelijk van kan leven. Hij kan bijvoorbeeld het inkomen en vermogen van nu naar later schuiven, zijn reserves benutten en zorgen voor zo veel mogelijk rendement. Financiële risico's moet hij verantwoord afdekken, uitgaande van zijn omstandigheden en specifieke persoonlijke wensen.

Testament

De ondernemer heeft misschien een testament opgesteld, zodat na zijn overlijden de zaken duidelijk zijn. Maar na de bedrijfsbeëindiging verandert er veel in zijn situatie. Hij moet zijn testament daarop aanpassen, evenals zijn eventuele huwelijkse voorwaarden of samenlevingsovereenkomst. Denk ook aan het erfrecht.