Terug naar het overzicht

Faillissement van een onderneming

Bij een faillissement stelt de rechter een curator aan. Deze is bevoegd om vanaf de dag dat het faillissement wordt uitgesproken het beheer te voeren over uw onderneming. De curator is verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de verschuldigde btw. Hij kan besluiten om uw bedrijf meteen te liquideren of om het bedrijf nog een tijd voort te zetten. U verliest dus uw bevoegdheid om uw bedrijf te beheren, maar u blijft de ondernemer, totdat de curator de laatste bedrijfshandelingen heeft verricht.

Wat van belang is voor de btw

Als uw bedrijf failliet gaat, zijn vooral van belang:

  • de liquidatie of voortzetting door de curator;
  • de tenaamstelling van de aangiften en aanslagen;
  • het bewaren van uw administratie;
  • de kleineondernemersregeling.

Niet-betaalde crediteuren

Bij een faillissement kan de Belastingdienst redelijkerwijs aannemen dat u de crediteuren (voor een deel) niet zult betalen. U bent dan de in aftrek gebrachte voorbelasting verschuldigd.

Surséance van betaling

Als de rechter u surséance van betaling verleent, krijgt u uitstel van betaling van concurrente schulden. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan. U kunt alleen met toestemming en machtiging van de bewindvoerder beheer voeren over uw onderneming. U blijft, anders dan bij een faillissement, zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van de verschuldigde btw.