Terug naar het overzicht

Failliet bedrijf overnemen en de mogelijkheden hiervan

Als u interesse heeft bij de aankoop van de inventaris of een doorstart van een bedrijf in faillissement dan is het per branche afhankelijk hoe u de curator dient te benaderen. De curator zal dan in het algemeen eerst proberen om de gefailleerde onderneming gedeeltelijk of geheel “going concern” proberen over te dragen. Dit omdat via deze manier de hoogste prijs kan worden gerealiseerd. Er wordt ook veel waarde gehecht om ervoor te zorgen dat na een bedrijfsovername van een failliet bedrijf (een deel van) het personeel mee wordt overgenomen. Doordat de curator maar voor een beperkte tijd de bedrijfsovername van een failliet bedrijf kan laten voorzetten, vind er bij de doorstart vaak een grote tijdsdruk plaats. Het gevaar hierbij is dat er wellicht niet veel tijd is om een uitgebreid onderzoek te doen. Het is dus erg belangrijk om zo snel mogelijk met een curator in contact te komen, zij kunnen namelijk verzocht worden om stukken in te laten zien die helpen bij een failliet bedrijf overnemen.

Failliete bedrijven kopen

Er wordt een waardebepaling van de onderneming gemaakt door de curator en hij zal trachten de koopprijs van de onderneming in lijn met het taxatierapport te brengen. Door een faillissement eindigen veel contacten van die onderneming. Hierdoor moet door de potentiële koper voortzetting van veel noodzakelijke contracten worden bedongen. Dit geld ook als de contacten niet eindigen na faillissement. Dit komt omdat de contractspartij van de gefailleerde onderneming hiervoor toestemming moet geven. De koper heeft ook een korte periode de tijd om alle lopende overeenkomsten op zijn naam te zetten. Dit komt omdat de curator vaak niet bereid is het risico van de doorlopende kosten te blijven lopen. De bedrijfsoverdracht wordt gerealiseerd doordat de schulden in het faillissement achterblijven en de activa worden tegen betaling van een koopprijs overgenomen.

Veiling

In sommige gevallen is het niet mogelijk om een doorstart van een failliet bedrijf te maken. In dit geval wordt er een veiling aangeboden. Alle waardevolle bestanddelen zullen door de curator eerst uit de boedel worden verkocht. Hierbij wordt gekeken of er in de eerste instantie maar één kopende partij is. Als dit niet zo is worden alle waardevolle spullen los verkocht. Dit gebeurt meestal in een openbare veiling, maar in sommige gevallen, als er een goede bieding vanuit de markt wordt gedaan, kan de curator aan de rechter commissaris vragen voor een onderhandse verkoop. Ook hier wordt er gebaseerd op een taxatierapport.