Terug naar het overzicht

EU-lidstaat verzekeraar kwalificeert!

Een zelfstandig medisch specialist woonde in Nederland en was hier te lande werkzaam. In 2002 sloot hij een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering af bij een Duitse verzekeraar. De verzekering had het karakter van een lijfrente. De specialist bracht in zijn aangifte inkomstenbelasting over 2003 de lijfrentepremie in aftrek. De inspecteur weigerde deze aftrek, omdat niet aan de in de wet gestelde voorwaarde(n) was voldaan. De specialist was echter van mening dat aftrek moest worden verleend onder meer op grond van het gemeenschapsrecht: het vrije verkeer van diensten binnen de Europese Gemeenschap. De rechtbank stelde de medisch specialist in het gelijk. De inspecteur kon geen objectieve rechtvaardigingsgronden aangeven om de aftrek uit te sluiten.