Terug naar het overzicht

Een verandering in je personeelsbestand

Wanneer je een bedrijf koopt, kan het voorkomen dat je ook iets moet veranderen aan de staff. Er zijn juridische implicaties bij dit proces betrokken en bestaande werknemers moeten worden behandeld met gevoeligheid en transparantie om een soepele overgang te garanderen.  

Informeer het huidige personeel

Als je een deel van het huidige personeel wil behouden en de bepalingen en voorwaarden van hun werkgelegenheid wilt veranderen, is het essentiëel om eerst hun overeenstemming te hebben. Wanneer je dit niet doet, kan een werknemer je aanklagen voor contractbreuk of ontslag nemen en beweren dat het een impliciet ontslag is. Het huidige personeel moet eventuele wijzigingen in de schriftelijke verklaring van hun arbeidsvoorwaarden uiterlijk een maand na het besluit van deze wijzigingen worden ingelicht. De betrokken wijzigingen kunnen gaan over het recht op betaald ziekteverlof, pensioenregelingen en disciplinaire procedures.  

Het veranderen van je personeelsbestand

Als je het personeelsbestand wilt verkleinen, is het verstandig daarmee te wachten tot je de periode van de due diligence hebt afgerond, maar zorg wel dat alle veranderingen zijn gemaakt voordat je het bedrijf ook echt overneemt. Als de nieuwe werkgever zou je alle medewerkers moeten informeren en raadplegen die getroffen kunnen worden.  

TUPE

Wees ervan bewust dat het oude personeel wordt overgedragen aan de nieuwe onderneming en wordt beschermd door TUPE, wanneer een bedrijf wordt verkocht. TUPE staat voor the Transfer of Undertakings (Protection of Employment). Dit betekent dat de bepalingen en voorwaarden van het dienstverband van een werknemer worden beschermd, tenzij er sprake is van een echte economische, technische of organisatorische (ETO) reden waarom de dingen moeten veranderen. Werknemers zullen ook hun periode van ononderbroken werk behouden (dat wil zeggen dat de startdatum van de werkgelegenheid de datum zal zijn, waarop zij zijn begonnen met hun oorspronkelijke dienstverband bij het oude bedrijf). Er zijn veel technische kwesties rond TUPE en eventuele wijzigingen van de bepalingen of de voorwaarden moeten met een advocaat worden besproken voordat je de zaak wil gaan overnemen. Je mag dan een juridisch verantwoorde reden hebben om een contract variëren, maar je wil zeker niet riskeren dat het personeel aanspraak kan maken op een arbeidsrechtbank.  

Personeelsvermindering

Als je een aantal medewerkers onder legitieme ETO criteria hebt ontslagen, kan het zijn dat ze nog steeds recht hebben op een betaling van de redundantie. Dit recht blijft bestaan, zelfs als de werknemer in een vordering wegens onrechtmatig ontslag is mislukt. Zorg ervoor dat je je bewust bent van de bestaande contracten van je medewerkers.  

Controleer de arbeidssituatie van je huidige personeel

Als er, zoals bij veel kleine bedrijven, werknemers zijn met ‘nul-uren contracten’, hebben zij niet dezelfde arbeidsrechten als werknemers met standaardcontracten. Een nul-uren contract is een arbeidsovereenkomst, waarin de werkgever de werknemer geen werk garandeert en de de werknemer niet verplicht is al het aangeboden werk aan te nemen. Zorg ervoor dat je de kleine lettertjes in alle contracten van je nieuwe medewerkers leest, zodat je weet welke veranderingen je kunt maken, en hoe eenvoudig dat zou kunnen zijn.