Terug naar het overzicht

Een bedrijfsovername binnen de familie

De onderstaande informatie gaat over een bedrijfsovername van uw ouders. Voor een bedrijfsovername van andere familieleden gelden andere regels. Informeer hiernaar bij de KvK. Als u een bedrijf wilt kopen van uw ouders, dan moet u met hen tot een zakelijke overdrachtsprijs komen. De fiscus houdt bij een bedrijfsovername binnen de familie goed in de gaten of deze prijs niet te laag is. Uw accountant en een belastinginspecteur kunnen u adviseren over de hoogte van de zakelijke prijs. Het is aan te bevelen dat u zich op de hoogte stelt van de financiële en fiscale regelingen die relevant zijn voor een bedrijfsoverdracht binnen de familie. U moet bij het overnemen van het bedrijf van uw ouders in elk geval rekening houden met de volgende zaken:

  • Doorschuiven fiscale boekwaarde
  • 'Stakingswinst' verrekenen of omzetten in lijfrente
  • Betalingsregeling aanmerkelijk belangaandelen
  • Bedrijfsfusieregeling
  • Aandelen onderbrengen in Stichting Administratiekantoor