Terug naar het overzicht

Due diligence-onderzoeken bij fusies en overnames

Het due diligence-onderzoek is in de loop der tijd geëvolueerd van een voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf gerichte (financiële) bedrijfsdoorlichting. Door toenemende complexiteit van administraties, automatiseringssystemen, wettelijke regelingen en de snelheid waarmee marktveranderingen zich voordoen, is de omgeving waarin due diligence-onderzoeken  plaatsvinden in feite alleen maar complexer en daardoor risicovoller geworden. Met de Enron-, WorldCom- en Ahold-affaires nog vers in het geheugen, lijkt daarom extra waakzaamheid geboden. Het due diligence-onderzoek speelt een belangrijke rol bij het in  kaart brengen van alle met een overname samenhangende risico’s. De grote professionele dienstverleners hebben dan ook Transaction Services (TS)-units opgericht, die zich samen met  deskundigen op het terrein van pensioenen, belastingen, juridische  zaken, et cetera dagelijks bezighouden met het identificeren van voor de transactie van belang zijnde (operationele en financiële) aandachtspunten. Vele ondernemingen, venture capitalists en investment banks vullen de eigen acquisitieteams aan met  dergelijke TS-specialisten.