Terug naar het overzicht

Voorwaarden onkostenvergoeding

Vaste onkostenvergoeding, denk aan de voorwaarden!

U kunt als werkgever de kosten die uw werknemers maken ter behoorlijke vervulling van hun dienstbetrekking op declaratiebasis of op basis van een vast bedrag vergoeden. Een nadeel van een vergoeding op declaratiebasis is echter dat het met name voor kleine, regelmatig terugkerende uitgaven nogal omslachtig is. Daarom wordt voor deze uitgaven vaak een vaste onbelaste vergoeding betaald. Wat nogal eens wordt vergeten, is dat daaraan wettelijke voorwaarden zijn verbonden. Als u daaraan niet voldoet, behoort de vergoeding tot het loon van de werknemer. De vaste vergoedingen vormen één van de speerpunten tijdens een controle loonheffingen en leiden maar al te vaak tot forse naheffingen en boeten.

De Vries & Partners Accountants- & Belastingadviseurs Martin de Vries Straatweg 52A 8530 AA  LEMMER 0541 561939 www.devries-enpartners.nl