Terug naar het overzicht

Verklaring arbeidsrelatie varianten

De zelfstandige opdrachtnemer en zijn opdrachtgever kunnen met een verklaring arbeidsrelatie (VAR) vooraf zekerheid krijgen over de status van de arbeidsrelatie tijdens de looptijd van de verklaring. De VAR kent vier varianten: winst uit onderneming (VAR-wuo), directeur-grootaandeelhouder (VAR-DGA), resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row) en loon uit dienstbetrekking (VAR-loon). Als een zelfstandige een VAR-wuo of VAR-DGA in zijn bezit heeft, dan is hij niet in (fictieve) dienstbetrekking bij zijn opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. De VAR is onlangs geëvalueerd. Daarvan is een uitgebreid rapport verschenen, waarin enkele interessante uitkomsten zijn opgenomen.

De Vries & Partners Accountants- & Belastingadviseurs Martin de Vries Straatweg 52A 8530 AA LEMMER 0541 561939 www.devries-enpartners.nl